นครนายก !! รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

Publish 2018-06-26 14:03:33


ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาป.ป.ส.ระดับทองดีเด่น มอบป้ายชมรมTO BE NUMBER ONE และเยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการในการป้องกันปัญหายาเสพติด

 

ประธานพิธีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมีเยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน ลดลง

ต่อต้านยาเสพติดโดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน-ชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีนักเรียนนักศึกษา องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ขบวนแห่

 

สมบัติ  เนินใหม่  ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก  จ.นครนายก   รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก สวนนงนุชพัทยา

จ.ชลบุรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นราธิวาส เปิดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมย้ำจังหวัดนราธิวาส เดินหน้าแก้ไขปัญหาตามแผน 4 ด้าน ภายใต้แนวคิด “
- เด็กรุ่นใหม่ไม่เอายาเสพติด!!เยาวชนระนองนับพันร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมบัติ เนินใหม่ (บัติ)