สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทำ MOU กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและIRPC อบรมยกระดับสถานประกอบการในระยอง รองรับ EEC

Publish 2018-06-15 21:24:18


     ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  นายธีรวัฒน์  สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  ระหว่าง นายสุรพล  สทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   นางดรุณี  นิธิทวีกุล  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่  17  ระยองและนายพงศ์ประพันธ์  ฐิตทวีวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน)  เพื่อดำเนินการฝึกอบรมในการพัฒนาและยกระดับของสถานประกอบการในจังหวัดระยองรองรับ EEC  ภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0  โดยมีนายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ร่วมเป็นสักขีพยานนายสุรพล  สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  กล่าวว่า  การพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ  จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับยุคสมัยและต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  จึงมีแนวคิดในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและบุคลากรของสถานประกอบการ SMEs  ให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0   จึงได้ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทั้งหมด 6 หลักสุตร ประกอบด้วย เทคนิคการสอนงาน – การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจีกกกรเบื้องต้น – การขับรถโฟล์คลิฟ – การใช้ไฟฟ้าในตัวอาคาร  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   และความปลอดภัยด้านพื้นฐาน     ด้านนายพงศ์ประพันธ์  ฐิตทวีวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลให้สถานประกอบการที่เข้าอบรม เห็นระบบ การบริหารจัดการในโรงงานขนาดใหญ่ มีระบบบริหารความปลอดภัยอย่างไร ซึ่ง ไออาร์พีซี มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.18000 จะทำให้เกิดประโยชน์ อย่างมากต่อผู้ที่ได้รับการอบรม

 

ภาพ/ข่าว  อัจฉรา  วิเศษศรี   ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์   จ. ระยอง   รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อัจฉรา วิเศษศรี
HASTAG :