พนักงาน TOT รวมตัวยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรม วอนปลดกรรมการผู้จัดการใหญ่ออก แฉ..บริหารงานผิดกฏหมายและผิดพลาด (คลิป)

Publish 2018-05-24 16:14:57

     วันนี้(24พ.ค.) กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ในจ.สงขลา ได้เข้ายื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจ.สงขลา ไปยังนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาปลดนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที  เนื่องจากการบริหารงานที่เข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารงานที่ผิดพลาดทำให้ บมจ.ทีโอที ได้รับความเสียหาย

     โดยขณะนี้ มีพนักงาน บมจ.ทีโอที ทั่วประเทศได้แสดงเจตนารมณ์ไม่ต้องการนายมนต์ชัย อีกต่อไปเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการ บมจ.ทีโอที และนำพา บมจ.ทีโอที ให้พ้นปัญหาวิกฤตทางการเงินได้ และที่ผ่านมาทางพนักงาน บมจ.ทีโอที ทั่วประเทศ ได้รณรงค์ไม่เอา นายมนต์ชัย  ด้วยการสวมเครื่องแต่งกายดำเป็นสัญลักษณ์

                                                                                                      

 พนักงานทีโอทีรวมตัวยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมปลดกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกบริหารงานผิดกฏหมายและผิดพลาด

       สำหรับเรื่องที่มีการบริหารงานผิดพลาดเช่นการโอนทรัพย์สินโครงข่ายสื่อสารไปให้บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ บมจ.ทีโอที ทำให้สมรรถนะในการแข่งขันลดน้อยลง  ไม่กำกับดูแลการบริหารงาน จนเป็นเหตุให้ บมจ.ทีโอที ไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญา ของโครงการจัดให้มีสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ทำให้ถูกปรับเป็นเงินราว 9 แสนบาทต่อวันนั้และขณะนี้มียอดค่าปรับนับถึงวันที่ 21 พฤษภาคม  กว่า 46 ล้านบาทแล้ว  การดำเนินการล่าช้าในการลงนามสัญญาพันธมิตรกับ AIS ที่ใช้ระยะเวลานานถึง 3 ปี    บมจ.ทีโอที สูญเสียสิทธิการใช้คลื่นความถี่ 900MHz เนื่องจาก ไม่ดำเนินการยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อพิสูจน์สิทธิอันชอบธรรมในการใช้คลื่นความถี่ 900MHz ต่อเนื่องหลังสัญญาสัมปทาน AIS สิ้นสุดลง

                                                                                                     

 


     และกรณีเร่งรัดขอชดเชยค่าเสียประโยชน์จากคู่สัญญาสัมปทานใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 900จากบริษัทAIS กรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทาน AIS เมื่อปี พ.ศ. 2533 มีผลทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์ รวม 7.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในการเรียกค่าเสียหายจาก AIS

                                                                                            

 

      นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.สงขลาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางนภาลัย ชูศรี
HASTAG :