พล.อ.อ.ประจินฯ ลงพื้นที่นครพนม ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (คลิป)

Publish 2018-04-27 18:46:50

นครพนม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 วันที่ 27 เมย.61  ที่จังหวัดนครพนม  พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม 

 


พล.อ.อ.ประจินฯ ลงพื้นที่นครพนม ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (คลิป)

โดยพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่มีผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดดีเด่น  พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานและมอบนโยบายการดำเนินงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดนให้หน่วยปฏิบัติงานยาเสพติดในพื้นที่ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านหนาดหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

พล.อ.อ.ประจินฯ ลงพื้นที่นครพนม ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (คลิป)

 พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  กล่าวว่า  ในปี 2561 รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง กำหนดให้เป็นปีแห่งการปราบปรามและต่อต้านยาเสพติด  มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  ตั้งแต่แหล่งผลิตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ  พื้นที่ชายแดน  พื้นที่ตอนใน  โดยการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ปี 2561 ใน 4 มาตรการ คือ ป้องกัน ปราบปราม  บำบัดรักษา  และบริหารจัดการ  โดยต้องบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ  ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ต้องอาศัยผู้นำ  แกนนำ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็ง  สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อช่วยเหลือด้านข่าวยาเสพติด และขอให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดร่วมกับภาครัฐ  เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน  ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานที่เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล สำนักข่าวทีนิวส์ นครพนมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายประทีป วชิระธัญญากุล(หนึ่ง)
HASTAG :