ชาวไทย-ลาว..ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามน้ำเหือง อ.นาแห้ว เตรียมเล่นสงกรานต์สองชาติ (มีคลิป)

Publish 2018-04-02 12:55:30

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน กล่าวว่า อำเภอนาแห้ว ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าเมืองบ่อแตน สปป.ลาว ร่วมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยนายอำเภอนาแห้วกล่าวว่า  ประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์ไทย-ลาว ริมแม่น้ำเหือง ต้อนรับปีใหม่ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทย ที่สืบทอดกันมายาวนาน และเป็นวันขึ้นปีใหม่ ที่ถือเป็นมรดกร่วมกันของหลายประเทศ คำว่า “สงกรานต์” โดยในปีนี้จังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.เลย สภาวัฒนธรรม จ.เลย อ.นาแห้ว ได้ร่วมกันจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ระหว่างไทย-ลาว และยังเป็นการมูลค่าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย โดยในงานจะมีการแห่ขบวนต้นดอกไม้ จากทุกตำบลของ อ.นาแห้ว ที่สื่อให้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของดีของแต่ละตำบล และสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ การประกวดนางสงกรานต์ การแสดงวัฒนธรรมของ อ.นาแห้ว และเมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี สปป.ลาว


ทั้งนี้  ก่อนการจัดงานในแต่ละปี ประชาชนชาวอำเภอนาแห้วและเมืองบ่อแตน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามแม่น้ำเหืองแบบชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งข้ามไปมาหาสู่ร่วมฉลองงานสงกรานต์ร่วมกันสะดวกขึ้น.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ(เก่ง)
HASTAG :