โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.มาตรวจพื้นที่สร้างอ่างแม่สาวแก้ภัยแล้ง

Publish 2018-03-21 10:59:04

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร)พร้อมส่วนราชการเกี่ยวข้องเข้าพบประชาชนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธนฤทธิ์ รัชตะประกร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)พร้อม เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ฯ ได้เข้ามาร่วมในการชี้แจงหลักเกณฑ์ในการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยทีเกษตรกรเข้ามารับฟังประมาณ 800 กว่าราย ที่สนใจและมีความต้องการอ่างเก็บน้ำแม่สาว ซึ่งทางกรมชลประทานได้แจ้งว่าอ่างเก็บน้ำนี้จะสามารถเก็บน้ำได้มากถึง13 ล้านลูกบาตรเมตร(คิวบิกเมตร)สาเหตุจากนายอนันต์  สุนทร ราษฏรบ้านโป่งไฮ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตตำบลแม่สาว ต่อองคมนตรีเมื่อท่านได้เดินทางมาเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อาย
และสามารถช่วยเกษตรกรในหน้าแล้งได้มากกว่า 8,000 ไร่ และในหน้าฝนช่วยได้มากกว่า 13,000 ไร่ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร ได้กล่าวว่าจากการที่ทางกลุ่มชาวนาได้แจ้งความต้องการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตรนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร)พร้อมส่วนราชการเกี่ยวข้องได้เข้ามาและทำการสำรวจพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมที่จะจัดสร้างได้ประมาณ ปี 2562-2563 และจะต้องขอความร่วมมือกับประชาชนที่จะต้องเสียพื้นที่ทำกินไปบางส่วนที่ได้บุกรุกเข้าทำการเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยปู่หมื่นและป่าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก และในการก่อสร้างนั้นจะต้องไม่มีประชาชนคนไดคนหนึ่งเข้ามาทำการคัดค้านหรือต่อต้านในการก่อสร้าง เพราะถ้ามีประชาชนคนไดคนหนึ่งเข้ามาทำการต่อต้านก็จะไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ ทางชุดทำงานก็จะได้ทำ


การทำเรื่องขออนุญาติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ต่อไป ส่วนเรื่องการสำรวจการก่อสร้างนั้นทางกรมชลประทานได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบแล้ว และถ้าทุกอย่างพร้อมก็จะได้ทำการก่อสร้างให้ ซึ่งจะใช้พื้นที่ลำห้วยแม่สาว บ้านโป่งไฮ หมู่ที่3 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ฯกล่าวว่าจริงแล้วในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำสมบูรณ์มากและมีหลายสาย แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการที่แท้จริงและถูกต้อง ซึ่งต้องร่วมกันทุกฝ่ายช่วยจัดการบริหารการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าต่อไป

ข่าว/ภาพ สำราญ  แสงสงค์ ข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สำราญ แสงสงค์
HASTAG :