บึงกาฬ วันช้างไทย ! โดยช้างร่วมแห่ผ้าผะเหวดยาวที่สุดในโลก พร้อมฟังเทศน์มหาชาติไทย-ลาวเช้ายันค่ำ (ชมคลิป)

Publish 2018-03-13 20:22:48

จังหวัดบึงกาฬจัดงานบุญพระเวสสันดรชาดกหรือบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติบึงกาฬไทย-ลาว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาว สปป.ลาว กว่า 3,000 คนนุ่งซิ่นห่มข่าวและแต่งชุดไทยร่วมขบวนแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมืองยาวถึง 2.5 กม. ตื่นตากับปริศนาธรรมที่แฝงไว้ในขบวนผ้าผะเหวดโดยมีช้าง 2 เชือกเข้าร่วมแห่เนื่องในวันช้างไทยด้วย


แต่งชุดไทย-ห่มขาวร่วมแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง

 วันนี้ 13 มี.ค.เวลา 15.00 น. ที่ บริเวณวัดอรัญญานี  บ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ และนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติบึงกาฬสองฝั่งโขง โดยงานในปีนี้มีไฮไลท์อยู่ที่ขบวนแห่ผะเหวด และการแห่หาบเงินหาบทอง มีการตั้งขบวนแห่ผะเหวด ที่บริเวณหนองเลิง แหล่งท่องเที่ยวชมบัวแดง ซึ่งสมมุติกันว่าเป็นป่าหิมพานต์ ตามเรื่องราวในพระเวสสันดรชาดก และเริ่มนำขบวนแห่ประกอบด้วยรถขบวนพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์  ขบวนฟ้อนรำ ขบวนตุง ขบวนพระสงฆ์และขบวนผ้าผะเหวดเป็นผ้าซึ่งเขียนภาพเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ที่แฝงปริศนาธรรมไว้ในขบวนผ้าผะเหวดยาว ถึง 1.5 กม. รวมระยะทางทั้งขบวนกว่า 2.5 กม. ผ่านไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลดอนหญ้านาง ก่อนจะเข้ามาที่วัดอรัญญานี 

วันช้างไทยช้างร่วมแห่ผ้าผะเหวดยาวที่สุดในโลกกว่า 2 กม.

ตลอดเส้นทางจะมีชาวบ้านทำน้ำอบน้ำหอมมาตั้งไว้ให้ผู้ที่แห่ผะเหวด เอาดอกไม้จุ่มเป็นการบูชาพระเวสสันดร เมื่อถึงบริเวณวัดแล้วนำผ้าผะเหวดไปขึงไว้บริเวณรอบศาลาการเปรียญ มูลเหตุที่มีการทำบุญผะเหวด มีเล่าไว้ในเรื่องพระมาลัยหมื่นมาลัยแสนว่า พระมาลัยได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พบพระศรีอริยเมตไตรย ได้ดำรัสสั่งกับพระมาลัยว่าถ้ามนุษย์อยากพบพระองค์ จงอย่าได้ทำบาปหนัก ได้แก่ ฆ่าหรือข่มเหงบิดามารดา สมณพราหมณาจารย์ ทำร้ายร่างกายพระพุทธเจ้าและยุยงพระสงฆ์ให้แตกแยกกัน ให้อุตสาห์ฟังเรื่องราวมหาเวสสันดรชาดกหรือผะเหวดให้จบในวันเดียวกันฟังแล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติจะได้พบพระศาสนาของพระองค์ เมื่อพระมาลัยกลับมาถึงโลกมนุษย์จึงได้บอกให้มนุษย์ทราบ โดยเหตุนี้ผู้ปรารถนาจะพบศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย จึงพากันทำบุญผะเหวดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

      ภายในงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติบึงกาฬ งานประเพณีสองฝั่งโขงมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การรำวงย้อนยุค  การแสดงจากวงดนตรีชื่อดัง และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก  สินค้าOTOP ที่สำคัญได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแสองออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนโดยดึงเอาศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งในโอกาสวันที่ 13 มี.ค.เป็นวันช้างไทยจึงได้นำช้าง 2 เชือกเข้าร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองอีกด้วย

                นิธิศักดิ์  เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.บึงกาฬติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายนิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี(หมอน)
HASTAG :