กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดอบรมดำน้ำสื่อมวลชนจากทั่วประเทศเพิ่มศักยภาพในการดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลไทย (มีคลิป)

Publish 2018-03-12 16:29:49

  ที่โรงแรมรินธาราริเวอร์ไซด์โฮมสเตย์ปากน้ำประแสร์จังหวัดระยอง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในการฝึกอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงโดยทางด้านนายภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1ได้กล่าวว่าการจัดโครงการฝึกอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลในครั้งนี้เห็นว่าสื่อมวลชนเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องรู้ลึก เข้าถึง เข้าใจในทุกเนื้อหา วิธีการและประจักษ์ด้วยตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบและร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างดีเยี่ยมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อฝึกอบรมการดำน้ำ การปฏิบัติงานใต้น้ำให้กับสื่อมวลชน ให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพรวมถึงยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักดำน้ำอาสาสมัครและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 


    ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมดำน้ำในครั้งนี้มีคณะสื่อมวลชนจากหลากหลายสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ใช้ในเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-12 มีนาคม 2561กำหนดเนื้อหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำน้ำและประโยชน์ของการดำน้ำความรู้เกี่ยวกับการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ดำน้ำ การฝึกปฏิบัติ ทักษะการดำน้ำ โดยใช้วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน

ภาพ/ข่าว อัจฉรา วิเศษศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระยอง                       


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน