หนองคาย !!! ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิป)

Publish 2018-02-26 14:33:11

วันที่ 26 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมผูกแขนรับขวัญผู้ผ่านการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 
นายอดุลย์ นามแสง ป้องกันจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งนี้ ได้ฝึกอบรมกลุ่มผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจบำบัด จากพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดหนองคายทั้ง 9 อำเภอ ระยะเวลา 9 วัน โดยการฝึกอบรมด้านอาชีพต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง รวม 13 วัน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน ในการใช้ความรัก ความเมตตา ปรับเปลี่ยนความคิด ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และคืนคนดีสู่สังคม

 

 

 

 

 

 

 


ซึ่งรุ่นนี้อบรมเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.61 ที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 65 คน เมื่อผ่านการฝึกแล้วทุกคนได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดีของสังคม จะกลับไปประกอบสัมมาชีพ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป.

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :