รมว.ท่องเที่ยว เปิดเวทีรับฟังปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืน

รมว.ท่องเที่ยว เปิดเวทีรับฟังปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืน

Publish 2018-02-23 13:29:54

วันที่ 22 ก.พ. 61   ที่ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะอำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต นาย วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางมารับฟังปัญหากับทางภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการที่จังหวัดภูเก็ตและในจังหวัดอันดามัน เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืน โดยมี นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นาย สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นาง ธันยรัศมิ อัจฉริยะฉาย อดีตประธานกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนาย วีระศักดิ์ กล่าวว่า   การประชุมในวันนี้เพื่อให้หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประกอบด้วย 3 จังหวัดได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ได้สะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ซึ่งโดยภาพรวมแล้วหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการเห็นว่า สิ่งสำคัญ ที่ทางรัฐบาลจะต้องเข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามัน ที่สามารถทำรายได้ เข้าประเทศอย่างมหาศาล ในแต่ละปี คือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว

รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอันดามันเป็นจำนวนมาก แต่โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนหนทาง ระบบขนส่งมวลชน แหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ปัญหาขยะ น้ำเสีย สิ่งแวดล้อมที่ตามมา ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดกำลังเผชิญต่อปัญหาดังกล่าวจากความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน


ซึ่งทางตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ให้ครอบคลุมตามแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงคุณภาพของรถบัสที่ขนส่งนักเที่ยว และการป้องกันอุบัติเหตุทางเรือ เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทางภาคเอกชนได้นำเสนอในวันนี้นั้น ทางกระทรวงจะเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดและจะเร่งดำเนินการเพื่อการพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู้ Thailand 4.0 เพื่อการตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสูงสุด

     ทั้งนี้ทางรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดทำแผนงานโครงการต่างที่ต้องมีความครอบคลุมในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในส่วนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงานโครงการต่างในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนื่องจากปัจจุบันพบว่าหลายโครงการมีความล่าช้าซึ่งเกิดจากปัญหากับประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการต่างๆไม่เป็นไปตามแผนที่วางว้าแต่ถ้ามีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้เสนอแนะก็จะทำให้เกิดการยอมรับและสามารถดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

ข่าว/ภาพ อุทัย แสงสุวรรรณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ภูเก็ตติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายณัฐวุฒิ ละออสุวรรณ
HASTAG :