สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ติวเข้ม วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย สร้างระบบเครือข่ายขึ้นมา เชื่อมโรงพยาบาลชุมชนให้ไปถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย

Publish 2018-02-16 17:57:45

วันที่16 กุมภาพันธ์ 61 เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สถาบัน โรคทรวงอก กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณะสุข ได้โครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย เพื่อให้ทราบถึง โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เป็นปัญหาสาธารณะสุข ที่สำคัญในอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมี นายแพทย์ เกรียงไกร  เฮารัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ,นายแพทย์เอนาก กนกศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และนายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้มาบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลากร ทางการแพทย์ เขต7และเขต8  

นายแพทย์ เกรียงไกร  เฮารัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ  เปิดเผยว่า ใน3 อันแรก พบมากที่สุด คือ โรคหัวใจอุดตัน

 โรคหัวใจ และ โรคหัวใจล้มเหลว อัตราในการเสียชีวิต ในโรคหัวใจ มีอยู่ประมาณ  30 ต่อ 3แสนคน  แต่โรคหัวใจเฉียบพลัน เสียชีวิต ร้อยละ10  ในวันนี้ได้มาอบรมแนวทางรักษา ไม่เกิดโรคหัวใจขึ้นมา คือ ในการป้องกัน โรคเบาหวานต้องควบคุมในระดับน้ำตาล ไม่ให้อันตรายความดันไม่สูงด้วย  ซึ่งการรักษา ต้องทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ กับการให้ยาละลายลิ้มเลือด ซึ่งเรา มีโรงพยาบาลในหลายระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน และ ระดับจังหวัด   ทำให้ความสามารถ การรักษาแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงของโรงพยาบาลต่างๆ ในเรื่อง ให้มีการประสานงานกันทั้งนี้ได้เริ่มต้นในปี 2556 ในโครงการ 10.000 ดวงใจ ปลอดภัยด้วยพระบารมี ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาถึง2560 จนเป็นโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน การส่งต่อระบบเครือข่าย พร้อมกับทำการอบรมให้ความรู้ ผลิตตำรา มาตรฐานการรักษา ผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และพัฒนาการบริการจัดการข้อมูลโดย ในการจัดตั้งศูนย์ Save Thais From Heart Diseases   ในการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 

นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลศูนย์อุดร ฯ  ได้ประสบความสำเร็จ ในการรักษาผู้ป่วย ที่เป็นโรคหัวใจ ตั้งกำหนดทั้ง4 ราย ด้วยเทคนิคพิเศษแบใหม่ เพราะผู้ป่วยมีผนังหัวใจรั้วต้องการอาศัยการผ่าตัดแบบเปิดทำได้ยากมาก แต่เราใช้วิธีผ่านสายส่วน ในการปิดผนังโดยใช้วัสดุ ที่ราคาสูง โอกาสที่เข้าถึงได้ยาก แต่เดียวนี้มีหลักประกันสุขภาพและมีโครงการเครือข่าย  ทำให้คนไข้ในส่วนภูมิภาค ไม่จำต้องไปสู่ส่วนกลาง ในการรักษาทำการดูแลผ่าตัดได้ในพื้นที่เลย 


 


สำหรับเครือข่าย ในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  เป็นที่ยอมรับของสถาบันเครือข่าย ของโรงพยาบาล ซึ่งถ้าลำพัง ในการรักษาได้  แต่ถ้าเครือข่ายไม่ดี คนไข้ไม่สามารถเข้าถึง หรือ เข้าสู่บริการ ในเวลาที่เหมาะสม ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ขึ้นมา โดยเครือข่ายของโรงพยาบาลอุดรฯ  ทำให้เกิดการตายของโรคหัวใจลดลงมาดังกล่าว

นายแพทย์เอนาก กนกศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  กล่าวว่า ในการสร้างระบบเครือข่ายนั้น จะมีโรงพยาบาลตั้งแต่ชุมชน แล้วจะมีแม่ข่าย เป็นโรงยาบาลประจำจังหวัด ในแต่ละเขตสุขภาพ ซึ่งจะมีการติดตามตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ที่เข้ามาตรวจรักษา ที่โรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการหนัก ก็จะมีการส่งต่อ จากโรงพยาบาลชุมชน มายังโรงพยาบาลจังหวัด ตามมาตรฐานสากล โดยผู้ป่วยต้องเข้าถึงบริการไม่เกิน2 ชั่วโมง ได้เร็วและปลอดภัยไปด้วย   

นายกฤษดา จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี ภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน