โคตรขยะ!! ชาวทับปริก กังวลปัญหาขยะ จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหากมีการเปิดพื้นที่ขยายบ่อฝั่งกลบเพิ่ม..!??

Publish 2018-02-01 14:13:30

ชาวบ้านตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ที่อาศัยใกล้  บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์ฝังกลบ เทศบาลเมืองกระกระบี่ กังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ที่อาจเพิ่มขึ้น หากมีการเปิดพื้นที่ขยายบ่อฝั่งกลบเพิ่ม เพราะปัญหาที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ปัญหา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61ประชาชน ชาว ชุมชน บ้านนาหนอง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ กังวลผล  ว่า หากมีการ ขุดบ่อฝังกลบขยะเพิ่ม ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ ที่ หมู่ 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จะยิ่งส่งผลกระทบเพิ่ม มากขึ้น เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไข ที่เกิดขึ้น ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ มลพิษ กลิ่นเหม็น ทำให้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ น้ำเสียไหลสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซุมผ่านใต้ดิน  ทำให้ พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก ประชาชนไม่กล้าใช้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ เนื่องจากกลัวว่าจะมีสารพิษเจือบน  ปัญหา สุนัขจรจัด ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ออกมาในชุมชน กัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน มานานหลายปี  

ชาวบ้านเปิดเผยว่า แม้ว่าเทศบาลเมืองกระบี่ จะรับปากว่าจะแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ชาวบ้านไม่ต้องการให้มีการนำขยะมาทิ้งเพิ่ม เนื่องจากได้รับความเดือดมานานหลายปี และไม่มั่นใจในการแก้ไขปัญหา


สำหรับ ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ มี เนื้อที่ 251 ไร่ เปิดใช้มาตั้งแต่ ปี 2540 มีปริมาณขยะ ที่ฝังกลบแล้ว กว่า 3 แสนตัน และเทศบาลเมืองกระบี่ เตรียมเปิดพื้นที่บ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 3  งบประมาณ กว่า 80 ล้านบาท  เพื่อรองรับขยะจาก องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น หน่วยงาน ราชการ ภาคเอกชนต่างๆ ปริมาณ กว่า 170 ตันต่อวัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสร้างความกังวลแก่ประชาชน ชุมชน ที่อยู่ใกล้กับศูนย์ฝังกลบขยะดังกล่าว จึงเรียกร้องให้ทบทวน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการ เตรียมร้องศาลปกครองเพื่อให้ชะลอโครงการดังกล่าว

ข่าว/ภาพ บัญฑิต รอดเกิด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ กระบี่  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายประดิษฐ รอดเกิด
HASTAG :