ศรีสะเกษ..!! 60 เขมรปลื้ม..หลังผ่านการฝึกอาชีพจากพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้นำความรู้ไปใช้ทำงาน หาเงินเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป (มีคลิป)

Publish 2018-01-26 19:10:29

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรม  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   นายธงชัย   เจริญพานิชย์กุล  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน (จ.พระวิหาร จ.เสียมราฐ และ จ.อุดรมีชัย  ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2560   พร้อมทั้งได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่เป็นชาวกัมพูชา และผ่านการฝึกอบรมสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า  สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ  และสาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร สาขาละ 20 คน  จำนวน 60 คน นำโดย มิสเตอร์ชุน   โมนีรัต  หน.ฝ่ายการศึกษา สถาบันการโรงแรมและการท่องเที่ยวโปลีพุล จ.เสียมราฐ   โดยมี  นายสรรชัย  ชอบพิมาย  ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานหอการค้าศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ศรีสะเกษ และหน.ส่วนราชการ  คณะเจ้าหน้าที่ ผู้ผ่านการอบรมให้การต้อนรับนายสรรชัย  ชอบพิมาย  ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวว่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ จ.ศรีสะเกษ ได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน โดยจัดอบรมให้แก่ หน.งาน อาจารย์ ครูฝึก และกำลังแรงงานที่มาจาก 3 จังหวัดของกัมพูชา  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการนำเข้าเยี่ยมชมสถานการณ์ประกอบกิจการชั้นนำ ห้างค้าปลีกค้าส่งของ จ.ศรีสะเกษ  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมองค์กรของ จ.ศรีสะเกษ   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนนำเอาประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อไปน.ส.สุข   อาน  อายุ  27 ปี  ชาว อ.ปราสาทสัมโบว์ จ.กำปงธม ประเทศกัมพูชา  กล่าวว่า  ตนมาเข้ารับการอบรมวิชาชีพการแปรรูปและการถนอมอาหาร  ซึ่งการฝึกอบรมทำให้มีความรู้มาก  เพราะว่ามีการสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  อีกทั้งได้ศึกษาดูงานสถานประกอบการต่าง ๆ ด้วย  ซึ่งตนจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปทำงานหาเงินเลี้ยงตนเองและครอบครัว  รวมทั้งจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวกัมพูชาคนอื่น ๆ ที่สนใจจะได้มีอาชีพติดตัวต่อไปอีกด้วย

 

ชยงค์   มณีพันธุ์เจริญ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ศรีสะเกษติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายศิริเกษ หมายสุข
HASTAG :