เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว!! ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชาวบ้านลงขันร่วมกันบริจาคเงินสร้าง โดยมีนายก.อบต.มาเป็นประธานในการเปิดใช้ (มีคลิป)

Publish 2018-01-16 17:36:56

เปิดใช้อย่างเป็นทางการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาวของถนน 15 เมตร กว้าง 8 เมตร ที่ทางนางยวนใจ สลับศรี ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนา บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นำชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงิน คนละเล็กละน้อย จัดซื้อวัสดุทำการก่อสร้างขึ้นมาใช้กันเอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประหยัดงบประมาณ ของทางภาครัฐ ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งวันนี้ก็ได้มีชาวบ้านในชุมชนเอง และชาวบ้านจากชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดังกล่าว สัญจรไปมากันสะดวกขึ้น หลังจากที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านคำเกิด และชาวบ้าน ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และคณะผู้บริหาร เข้ามาเป็นประธานเปิดใช้ถนนอย่างเป็นทางการ ร่วมกัน เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกัน จัดทำถนนขึ้นมา ช่วยเหลือภาครัฐ ในการประหยัดงบประมาณ เพื่อที่จะได้นำเอางบประมาณ ไปช่วยเหลือ หมู่บ้านที่ลำบาก ในเรื่องของถนนการสัญจรไปนางยวนใจ สลับศรี ผู้ใหญ่บ้านคำเกิด ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตนและชาวบ้านคำเกิด รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ชาวบ้านในชุมชนมีความสามัคคี ได้ร่วมแรงร่วมใจออกมาช่วยกันคนละไม้ละมือ รวมไปถึงการช่วยกัน ลงขันบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดังกล่าว จนแล้วเสร็จ เปิดใช้ถนนอย่างเป็นทางการ ตามที่ชาวบ้านได้ตั้งใจเอาไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน สัญจรไปมา ของชาวบ้านในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ถนนเส้นนี้ร่วมกัน ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้มีการทำเรื่องของบประมาณสายดังกล่าว เนื่องจากตนเห็นว่า ทางหมู่บ้านยังมีแรงกำลัง และงบประมาณ ในหมู่บ้านบางส่วน ที่จะเข้ามาเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้าง ที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งภาครัฐและประชาชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน

 


ซึ่งทางด้าน นายวิรัตน์ บุญทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย กล่าวว่า ตนและคณะผู้บริหาร จากองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ต้องขอขอบคุณชาวบ้านคำเกิดทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกัน ลงมือก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนี้กันขึ้นมา ด้วยกำลังศรัทธา ของพี่น้องเอง และเงินกองทุนหมู่บ้านจากส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ เข้ามาดำเนินการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่มาร่วมสนับสนุน โดยพึ่งตนเอง ซึ่งตนและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตนและคณะบริหาร ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเข้าไปพัฒนาในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ทาง อบต.กระจาย ก็ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวนกว่า 3 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4 แห่งนี้ แต่จุดที่ชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างถนนนั้น ไม่สามารถที่จะทำเป็นถนนลาดยางได้ เนื่องจากไม่เคยเป็นถนนคอนกรีตรองรับมาก่อน ซึ่งถ้าหากทำลาดยางทับไปเลยก็อาจจะทำให้เสียงบประมาณโดยเปล่า และจุดดังกล่าวทาง อบต.กระจาย ก็ยังไม่เคยได้รับการร้องของบประมาณมาก่อน จึงไม่ทราบว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จริงหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ทาง อบต.กระจาย ได้จัดสรรงบประมาณเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านคำเกิดใน หมู่ 4 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5-8 แสนบาท

ข่าว/ภาพ ไพรทูล บุญมา จ.ยโสธร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายไพฑูล บุญมา
HASTAG :