บุรีรัมย์..!! ราชภัฏพร้อมพัฒนา ตั้งเป้าครูคุณภาพดีลูกศิษย์มีคุณภาพสูง (มีคลิป)

Publish 2018-01-16 12:38:26

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร แถลงข่าวการเตรียมจัด“งานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ สู่การพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้นและนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในยุค 4.0
ในงานจะมีการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ประชาชนและผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลการวิจัย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยประดิษฐ์คิดค้นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย

การประกวดแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะทางบัญชี การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย การแสดงโขน การแสดงลิเก การประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเทิดพระเกียรติ

การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ การแข่งขันแผนที่ทางความคิด การประกวดภาพยนตร์สั้น การร่ายรำมวยไทย การแสดงวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค การประกวดโปงลาง การประกวดดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motion การเล่านิทานอาเชียน การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า


และการแสดงจำอวดหน้าม่าน และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมงานในการจัดงานครั้งนี้ โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษาการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า หลังจากการจัดงานครั้งแรกผ่านไป ได้รับการตอบรับจากมหาวิยาลัยต่างๆเป็นอย่างดี ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มหวิทยาลัยแต่ละแห่ง ต่างพยายามสร้างผลงานออกมา เพื่อมาประกวดแข่งขัน จนปีนี้จะมีมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมงานถึง 38 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละแห่งน่าจะมีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี นั่นก็หมายถึงการเร่งพัฒนาบุคลากรครูให้มีสักยภาพมากขึ้น โดยเชื่อว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน หากสถานบันการศึกษาเร่งหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน

ภาพ/ข่าว ณทชา อยู่ประพัต ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.บุรีรัมย์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายเรืองรุจ วังแจ่ม(เรือง)
HASTAG :