โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านน้ำพุ สร้างควาสุข -รอยยิ้มเป็นกำลังใจให้กันและกัน ผู้สูงอายุจำนวนกว่าร้อยคนร่วมสนุกกับรำวงและลีลาศ คึกคัก (คลิป)

Publish 2017-11-27 22:00:38

วันที่ 27 พ.ค.60  นายสนธยา โปอินทร์ นายกองการบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในอนาคตประเทศเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัว หรือบางส่วนก็เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน หรือกลุ่มสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เราเอาผู้สูงอายุทุกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งแต่กายภาพ อารมณ์ และสติปัญญา โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและเปิดจริงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลน้ำพุ จำนวนหนึ่งแสนกว่าบาท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 86 คน กล่าวนางสาวสาคร อติชาติ อายุ72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มาเป็นสมาชิกประมาณ3 เดือน โครงการนี้ดีสำหรับผู้สูงอายุจะพบกันทุกวันพุธมีกิจกรรมช่วงเช้ามีสรรทนาการ และธรรมะต่อด้วยความรู้ทางวิชาการทางสาธารณะสุขอำเภอบ้านนาสาร การดูแลสุขภาพการกินอย่างไรอยู่อย่างไรของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนนำปิ่นโตบรรจุอาหารมารับประทานกันที่นี่ สร้างความสนุกสนานให้กับสมาชิกผู้สูงอายุให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ช่วงบ่ายกิจกรรมสรรทนาการ รำวงมาตรฐาน ต่อด้วยลีลาศ หลังจากนั้นปรัมาณ 15.00 น. ผู้สูงอายุก็แยกย้ายกันกลับบ้านพักจะมาพบกันอีกครั้งก็วันพุธหน้า นางสาวสาคร อติชาติ กล่าว


สมาชิกสมทบอายุตำกว่า 60 ปีท่านหนึ่งเล่าว่า ตนเป็นเลขาของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาชิจะมีสองประเภท สมาชิกสามัญคือผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนทุกคน และสมาชิกสมทบคือ สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีจนถึง 59 ปี สมาชิกประเภทนี้จะมีหน้าที่ดูแล เอกสาร และให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนผู้สูงอายุทุกคน โรงเรียนจะเปิดทุกวันพุธ เวลา 10.00-15.00 น. สมาชิกสมทบ กล่าว

คุณลุงนักเรียนผู้สูงอายุท่านหนึง ตนมาจากหมู่ที่6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร เล่าว่า จะมีกิจกรรมร่วมกันเช่นกิจกรรมลอยกระทงที่ผ่านมา หรือใครเจ็บไข้ไม่สบายก็พากันไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกัน มาอยู่ที่โรงเรียนนี้มีความรู้สึกดี ทุกคนคอยช่วยเหลือกันและกันเสมอ คุณลุงนักเรียนผู้สูงอายุ กล่าว

 

ภาพ/ข่าว สมชาย สังข์สนธ์

สมชาย สังข์สนธ์   สำนักข่าวทีนิวส์  จ.สุราษฎร์ธานี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน