ผู้ว่าฯระนอง! . . นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ว่าฯระนอง! . . นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

Publish 2017-10-23 11:26:42

วันที่ 23 ต.ค.2560 เมื่อเวลา 09.19 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม จิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดระนองทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีได้ถวายความเคารพ ถวายพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง ต่อมา ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปิ เป็นวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช


ภาพข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระนอง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายพล ไสยะนาม