ต้นไม้ของพระราชา!! กรมป่าไม้ชวนคนไทย เทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่า” สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง ร.๙ (ชมคลิป)

Publish 2017-10-22 16:02:03

กรมป่าไม้จัดงานวันรักต้นไม้พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ภายใต้ชื่องาน“สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน” มุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยาป่าไม้ของชาติ จัดชุดรุกขกร.บำรุง รักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ  พร้อมแจกกล้าไม้จากต้นไม้ทรงปลูกกว่า 3,600 กล้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
ณ สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง 21 ตุลาคม 2560 นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  ซึ่งในปีนี้กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน“สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน” โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระราชวงศ์ทรงปลูกภายในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความสมดุล พร้อมแจกกล้าไม้ที่เพาะเมล็ดไม้จากต้นปีบ  ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9  จำนวน 900 ต้น 
นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ครม. มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์  เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต ดังจะเห็นได้จากพระจริยวัตรของ “สมเด็จย่า” ที่ทรงโปรดการปลูกต้นไม้ และดูแลบำรุง ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยพระองค์เองทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้แก่พระโอรสและพระธิดาเสมอมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ  พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญต่อทรัพยากรป่าไม้  โดยจะเห็นได้จากการเสด็จ ไปทรงงานหรือเสด็จพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9  และพระบรมวงศานุวงศ์จะทรงปลูกต้นไม้ไว้ในสถานที่สำคัญต่างๆ อยู่เสมอ 


นายชลธิศฯได้กล่าวต่ออีกว่า  ปีนี้กรมป่าไม้กำหนดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ขึ้น ทั้ง 4 ภาค  พร้อมจัดทีมรุกขกรบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ  โดยในภาคเหนือจัดที่สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ต.เวียงตาล  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูกต้นกระถินณรงค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ทรงปลูกต้นปีบ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพิกุล  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นแก้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปลูกต้นย่านนมวัว  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูกต้นสัก ทั้งนี้  นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แล้ว  ยังร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย  โดยกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมบำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูกไว้  พร้อมทั้งจัดเตรียมกล้าไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด          จากต้นปีบทรงปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 900 กล้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน         นำกลับไปปลูกและดูแลรักษาต่อไป โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรมที่โรงเรียนร่มเกล้า  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร  ซึ่งจะมีต้นสนฉัตรเป็นต้นไม้ทรงปลูกที่จะบำรุงรักษา  และเตรียมกล้าไม้ราชพฤกษ์ที่เพาะขยายพันธุ์ จากต้นไม้ทรงปลูก จำนวน 900 กล้า แจกจ่ายให้แก่ประชาชน  ส่วนในภาคกลางกำหนดจัดงานที่วัดถ้ำสิงโตทอง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  ซึ่งจะบำรุงดูแลต้นสักที่เป็นต้นไม้ทรงปลูกและจัดเตรียมกล้าไม้ต้นประดู่ทรงปลูกเพื่อแจกให้ผู้สนใจจำนวน900 กล้า  สำหรับภาคใต้นั้นจัดกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะบำรุงรักษาต้นราชพฤกษ์ที่เป็นต้นไม้ทรงปลูกและเตรียมกล้าไม้ต้นตะเคียนทอง ทรงปลูก จำนวน900 กล้า เพื่อแจกให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้.

 

ข่าว.อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดลำปาง.

(ขอขอบคุณภาพข่าว.ภาวินันท์ บุตรหล้า)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอัมรินทร์ วะนะวิเชียร(เจตน์)
HASTAG :