พังงา..!! FSC มาตรฐานโลก ที่เกษตรกรควรปรับตัว เพื่อเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์จากยางพารา (มีคลิป)

Publish 2017-10-18 11:01:06

วันที่ 18 ต.ค.60 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย การยางแห่งประเทศไทย บริษัทนัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกรจำนวนกว่า 300 ราย เข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรแนวทางกาจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC ด้านสุขภาอนามัย การปฐมพยาบาล การจัดการอุบัติเหตุ การจัดการขยะ การจัดการอัคคีภัยและไฟป่า เพื่อเป็นการถ่ายทอดหลักการ วิธีการ ด้านการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ ทำให้ไม้ยางพาราและน้ำยางพาราสามารถขายออกในตลาดโลกได้นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จากสถานการณ์ยางพาราในประเทศไทยที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวไทยมีรายได้น้อยลง ไม่เพียงพอกับต้นทุนในการผลิตและค่าครองชีพ เกษตรบางส่วนต้องเริ่มปรับตัวไปหาตลาดใหม่ ๆ ซึ่งมีมาตรฐานในการรับซื้อสินค้าหลายด้าน แต่พบว่าเกษตรกรทั่วไปขาดความเข้าใจถึงมาตรฐานของตลาดจึงไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์จากยางพาราออกไปขายในตลาดอื่นได้ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำทำให้ยางพาราในประเทศไทยยังคงล้นตลาด จนทำให้ราคาตกต่ำ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องนำเกษตรกรมาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ


ด้านนายวรชาติ ทนังผล กรรมการผู้จัดการ บริษัทนัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า การจัดการอบรมครั้งเพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ ตามมาตรฐานของทั่วโลกที่กำหนดให้การบริหารจัดการแหล่งที่มาของวัตถุดิบต้องมีการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC เพื่อได้ทราบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

กล่าวต่อ FSC หรือ Forest Stewardship Council เป็นองค์กรเอกชนภายใต้ความร่วม-มือของกลุ่มต่างๆจากทั่วโลก อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ และองค์กรผู้ให้การรับรองไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อจัดทำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งเป็นการรับประกันว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือมีการปลูกไม้แบบยั่งยืน


ภาพ/ข่าว วรรณศิริ โพธิ์พันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.พังงาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วรรณศิริ โพธิ์พันธ์
HASTAG :