ถามดังดัง เรื่องนี้ไปถึงไหน..!! จนท.ออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ ทับซ้อนที่ป่าสงวนลานสาง จ.ตาก ตามประกาศกรมป่าไม้ คนผิดยังลอยนวล!? (คลิป)

Publish 2017-10-11 10:29:10

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก ได้ร้องขอให้ตรวจสอบเรื่อง ขอให้ยกเลิกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ บ้านท่าเล่ย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลานสาง พบว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติลานสางรวม 48 แปลง 1,218  ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพป่าสมบูรณ์ จึงต้องมีการเร่งรัดยกเลิกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยด่วน เพื่อไม่ให้นำไปอ้างในการบุกรุกป่าสมบูรณ์ต่อไป  จากนั้นกรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่ ทส.๑๖๐๓.๒/๖๖๐๒ เมื่อวันที่ 4 เมษายา 2560 ว่า กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน รวม 48 แปลง 1,218  ไร่ จนนำไปสู่การออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลานสาง ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ อันเป็นการดำเนินการนอกเขตรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ และเพิกเฉย มิได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต ส.ป.ก. ๔-๐๑ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก ได้ประสานไปหลายครั้ง ดังนั้น จึงขอประสานมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการดำเนินการเพิกถอนหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. ๔-๐๑ จำนวน 48 แปลง 1,218  ไร่ ตลอดจนสอบสวนการกระทำความผิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. ๔-๐๑ นอกเขตรับผิดชอบ ซึ่งมีสภาพป่าสมบูรณ์ ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งกรมป่าไม้ทราบด้วย ลงชื่อ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ออกหนังสือ


ล่าสุด ทางภาครัฐยังไม่ได้มีการดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ กับผู้กระทำความผิด ในการออกเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีอดีตผู้ว่าฯตาก เป็นประธาน นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นคณะกรรมการ มีเพียงสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตาก ได้เรียกชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินผิดกฎหมายมาทำความเข้าใจ ในการขอถอนใบอนุญาต ส.ป.ก. ๔-๐๑ เท่านั้น ส่วนผู้กระทำความผิดทั้งขบวนการยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เรื่องยังเงียบ ยังคงเป็นขยะที่ซุกไว้ใต้พรม รอผู้มีอำนาจตัวจริงเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
 

ข่าว/ภาพ  ศุภกร  จรูญวาณิชย์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดตาก 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน