ทำด้วยใจตั้งมั่น!! กลุ่มจิตอาสาบ้านย่านนาคา ต.บางแตน ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาเกษตรยั่งยืน สร้างรายได้ให้ชุมชน!? (ชมคลิป)

Publish 2017-09-27 11:31:12

ที่โครงการประชาอาสาปลูกดาวเรือง หมู่ 3 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีชาวบ้าน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการประชาอาสาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมีชาวบ้านย่านนาคา หมู่3  ต.บางแตน และกลุ่มจิตอาสาทั้งเอกชน และชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ นำอุปกรณ์ น้ำมัน ปุ๋ย ต้นดาวเรือง  และเครื่องมือเข้าทำการตัดถางป่าหญ้ารกร้างในพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางหมู่บ้านย่านนาคา พร้อมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งตลอดในพื้นที่นายสุริยัน เจนเขา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านย่านนาคา ต.บางแตน เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกดาวเรือง ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการรณรงค์ และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาค เอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ จึงได้นำต้นดาวเรืองร่วมกับ ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป มาปลูกในพื้นที่ว่างตรงศาลากลางหมู่บ้านเพื่อหวังให้ออกดอกสีเหลืองไปทั่วทั้งบริเวณ ตามโครงการประชาอาสาปลูกดาวเรือง ตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาเกษตรยั่งยืน


โครงการประชาอาสาปลูกดาวเรือง ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ได้เริ่มลงมือปลูกในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงนี้ดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่งเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้เก็บส่งให้กับร้านดอกไม้ และมัดขายเป็นดอกไม้กำ นำรายได้มาไว้เป็นส่วนกลาง เพื่อเอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านต่อไป

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปราจีนบุรี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา