อยากให้มาลอง!? "เบเกอรี่เรือนจำ" สุดยอดความอร่อยจากฝีมือผู้ต้องขังหญิง สร้างอาชีพ หารายได้ ขณะยังไม่พ้นโทษ ฝีมือเทียบเท่ามืออาชีพ!?

Publish 2017-09-27 11:28:46

วันนี้ 27 ก.ย. 60 บริเวณเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายภายในเรือนจำอ่างทอง จะมีการฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้สำหรับผู้ต้องขัง เพื่อนำออกไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากพ้นโทษออกไป แต่มีอาชีพหนึ่งที่ภายนอกเรือนจำให้การตอบรับเป็นอย่างดี คือ การฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่ ซึ่งปัจจุบันมียอดสั่งซื้อจากภายนอกเรือนจำเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการสั่งซื้อเป็นอาหารว่างระหว่างการประชุมสัมมนา ต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ และเอกชน รวมไปถึงการติดต่อขอนำไปขายเพื่อประกอบอาชีพ

 

 

 ด้าน นาง เสาวเพ็ญ จำปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจำอ่างทอง กล่าวว่า ปัจจุบันในเรือนจำอ่างทอง มีการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง และชาย โดยอาชีพต่าง ๆ ก็จะแล้วแต่ความสมัครใจของผู้ต้องขังเลือกสมัครเอาเอง ขณะที่ด้านผู้ต้องขังหญิงจะมีการฝึกอบรมเบเกอรี่ มีขนมปังมากมายหลายชนิด รวมไปถึงเค้กวันเกิดที่สามารถสั่งออเดอร์เข้ามาได้ โดยเฉพาะเบเกอรี่ของเรือนจำอ่างทอง ตอนนี้ได้รับการตอบรับจากสังคมภายนอกเป็นอย่างดี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ให้ความไว้วางใจถึงเรื่องคุณภาพและรสชาติ ของขนมปังต่าง ๆ นิยมสั่งไปเป็นอาหารว่าง เมื่อมีการจัดประชุมตามหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้รายได้ของการจำหน่ายเบเกอรี่ค่อนข้างสูง ผู้ต้องขังที่มีการฝึกอาชีพอาชีพเบเกอรี่ก็จะมีเงินปันผล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในเรือนจำให้อีกด้วย โดยแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันจะอยู่ที่ 1,300 – 1,500 บาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการฝึกอาชีพอื่น ๆ อีกทั้งเราต้องดำเนินการตามแผน 5 ก้าวย่าง 5 ก้าวย่าง คือ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดละโทรศัพท์ การจัดระเบียบและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง การฝึกระเบียบวินัย การพัฒนาจิตใจ และการได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งการทำเบเกอรี่ถือว่าได้รับการยอมรับแล้ว

 

 

 


ส่วนทางด้าน นาง นนทชล ภู่สุวรรณ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ระดับชำนาญงาน ผู้ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิง กล่าวว่า กองงานนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดย นาย ต่อศักดิ์ สวนใจ อดีตผู้บัญชาการเรือนจำอ่างทอง ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แรกเริ่มมีผู้ต้องขังให้ความสนใจ และสมัครมาเป็นจำนวนมาก ทางเรือนจำจึงได้จ้างครูสอนเบเกอรี่จากภายนอก มาสอนให้ผู้ต้องขังทุกอย่างจนเริ่มมีความชำนาญ พัฒนาไปถึงรสชาติที่มีความเอร็ดอร่อยจนมั่นใจว่าสามารถนำมาให้คนภายนอกสามารถลองชิมได้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายปีที่สามารถทำให้บุคคลภายนอกเรือนจำยอมรับถึงฝีมือการทำเบเกอรี่ของผู้ต้องขังได้ ญาติผู้ต้องขังบางรายเวลามาเยี่ยมลูกหลานก็จะซื้อติดมือกลับบ้าน เพื่อนำไปไว้รับประทานเป็นจำนวนมากก็มี

ขณะที่นางสาว เอ (นามสมมุติ) ผู้ต้องขังหญิงที่ฝึกประกอบอาชีพเบเกอรี่ เปิดเผยว่า ตนเองนั้นฝึกทำเบเกอรี่เป็นรุ่นแรก ๆ ของการเปิดรับสมัคร รู้สึกชอบที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ พยายามฝึกฝนการทำขนมปังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ จนตอนนี้สามารถทำได้ทุกอย่างแล้วที่มีขายในเรือนจำ ตอนนี้มองว่าอาชีพการทำเบเกอรี่ คือ อาชีพที่ตนเองจะออกไปทำหลังจากเมื่อพ้นโทษออกไปอย่างแน่นอน ตนเองต้องขอบคุณเรือนจำอ่างทอง ที่สร้างอาชีพและเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบใหม่ให้ผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายกนกศักดิ์ แสงตระการ
HASTAG :