รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชที่ จ.สุโขทัย

รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชที่ จ.สุโขทัย

Publish 2017-09-23 22:33:01

วันที่ 23 ก.ย. 2560 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมข้าราชการตำรวจได้เข้าร่วมและเปิดโครงการต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน ที่โรงเรียนเมืองเชลียง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชฯได้ประทานต้นไม้มงคล ได้แก่ ต้นไทร ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นประดู่ ต้นรวงผึ้ง และกล้าไม้อีกจำนวน 499 ต้น ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนนำมาปลูกในพื้นที่ดังกล่าว

 
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ ที่ประชาชนมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และองค์สมเด็จพระสังฆราชฯทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งประเทศ ทำให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี 2560


รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ให้เกิดขึ้นโดยอาศัยพลังศรัทธาที่มีต่อศาสนา เป็นการร่วมกันบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประชารัฐร่วมใจในการร่วมป้องกันหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน ทั้งยังช่วยลดภาวะวิกฤตด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ลดภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ข่าว / ภูเบศวร์  ฝ้ายเทศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุโขทัย

(ขอบคุณภาพข้อมูลจาก ผญบ.ธนกฤต)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภูเบศวร์ ฝ้ายเทศ
HASTAG :