โอ้โห!!!! เกษตรกรทำนาพลิกผืนนาสามารถลืมตาอ้าปากได้ จากการปลูกพืชหมุนเวียน แต่พืชชนิดนี้สร้างรายได้ดีกว่าการทำนาไร่ละ 2 หมื่นบาท

Publish 2017-09-12 08:31:51

ทุกวันนี้เกษตรทำนาประสบปัญหานาๆนับประการในการปลูกข้าวเพื่อไว้จำหน่าย ไม่ว่าราคาข้าวที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับโรงสีที่จะตีราคาให้ ภาวะอากาศที่ไม่แน่นอน เดี๋ยวน้ำแล้ง เดี๋ยวน้ำท่วม ทำให้เกษตรกรทำนาไม่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในครัวเรือน แถมต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายและทำนาในคราวต่อไปอีกด้วย

แต่ที่จังหวัดอ่างทอง ยังมีเกษตรกรทำนาอีกกลุ่มหนึ่ง ผันตนเองจากการทำนามาปลูกพืชผักขายสร้างรายได้ไร่ละ 20,000 บาท แถมยังมีพ่อค้ามารับซื้อถึงไร่อย่างไม่อั้นไม่ต้องเดินทางนำไปขายที่ตลาดเอง ทำให้เกษตรกรทำนาสามารถลืมตาอ้าปากได้ แถมสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอ่างทอง ที่จะทำให้จังหวัดอ่างทอง เป็นครัวกรุงเทพอีกด้วยเช่นนายเสน่ห์ นัยเนตร กำนันตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้ชักชวนเกษตรกรชาวนา 9 ราย ของหมู่ที่ 2 ต.ไชโย ที่พื้นนาไม่สามารถทำนามาปลูกผักขาย จำนวน 5 ไร่ โดยยกร่องปลูกบวบเหลี่ยมขายด้วยระบบน้ำหยด ตั้งแต่หยดเม็ดพันธุ์จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดใช้ระยะเวลา 90 วันสร้างรายได้ไร่ละ 20,000 บาท โดยจะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปลูกผักต่างๆ อาทิ แตงกวา ถั่วฝักยาว หรือพืชผักตามตลาดต้องการ


ว่าที่ ร.ท.อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย กล่าวว่า จังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะไชโยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชากรกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกร ทำอย่างไรจะให้ความช่วยเหลือส่งเสริม ซึ่งอำเภอไชโยมีแม่น้ำเจ้าพระยา และระบบชลประทานที่สมบูรณ์ ซึ่งตนได้ส่งเสริมในการทำเกษตร ซึ่งตอนนี้รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดอ่างทอง พยายามพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยอาศัยศักยภาพด้านการเกษตร ดังนั้นรัฐบาลได้นำมาตรการต่างๆออกมา โดยเฉพาะช่วงนี้เรามีโครงการ 9101 ที่กระทรวงเกษตร ได้นำงบประมาณมาช่วยเกษตรกรในการทำการเกษตรเพื่อเกษตรกรได้ประสบผลสำเร็จ

สุรชัย ผลจันทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อ่างทองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสุรชัย ผลจันทร์