สตูล!! สืบสานประเพณีชาวใต้ สารทเดือนสิบคึกคัก แถมมีกิจกรรมสอนทำขนมเดือนสิบ เช่นขนมเทียน ขนมเจาะหู ขนมบ้า ทำให้งานสนุกและมีสีสันมากขึ้น!?

Publish 2017-09-06 10:50:44

เทศบาลเมืองสตูลร่วมกับร.ร.ในสังกัดเทศบาลเมืองสตูลและวัดชนาธิปเฉลิม จัดกิจกรรมทำบุญวันสารทเดือนสิบ โดยให้นักเรียนในสังกัดทั้ง 5 โรงพร้อมทั้งครูและผู้ปกครองในแต่ละชุมชนร่วมจัดกิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบของชาวใต้ ที่บริเวณวัดชนาธิปเฉลิม โดยสอนทำขนมเดือนสิบเช่นขนมเทียน ขนมเจาะหู ขนมบ้า ข้าวพอง การจัดหมรับ โดยใช้วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้สาธิตและให้นักเรียนฝึกหัด มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสารทเดือนสิบ นักเรียนตกแต่งบริเวณลานเปรตและมีรูปเปรตเพื่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ ให้เด็กและเยาวชนสัมผัสรูปลักษณ์ของเปรตตามจินตนาการ ซึ่งเด็กๆสนใจในกิจกรรมดังกล่าวเสาะหาความรู้จากนิทรรศการและร่วมทำและชิมขนมที่มีการสาธิตในครั้งนี้จากนั้นได้ร่วมขบวนแห่หมรับ จากเทศบาลเมืองสตูลไปยังวัดชนาธิปเฉลิมและวัดสตูลสันตยาราม เพื่อทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากมีการทำบุญเสร็จก็จะมีการวางสิ่งของต่างๆบนหลาเปรตซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อนำอาหารและขนมต่างๆมาวางเพื่ออุทิศให้กับผีมีญาติและผีไม่มีญาติ ส่วนผีเปรตที่ทำบุญไว้มากไม่มีโอกาสได้เข้ามาในวัดก็จะมีการนำสิ่งของต่างๆไปวางไว้ที่บริเวณกำแพงวัดเพื่ออุทิศให้กับผีเปรตเหล่านั้น ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ตามวัดต่างๆเป็นไปด้วยความคึกคัก


ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนใต้ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งเชื่อว่าได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกภูมิ ที่ถูกจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุก วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เพื่อมายังโลกมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรกภูมิ ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่ารับเปรตและส่งเปรต เพื่อสืบสานประเพณีของชาวใต้ต่อไป

 

ภาพ /ข่าว  สุไหล  โพธิ์ดก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สตูล


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน