สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง

Publish 2017-09-01 18:31:50

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันนี้ (1ก.ย.60 )ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 713 ชุด
ตั้งแต่เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2560 ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ด้วยการมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม และชุดอุปโภค บริโภค ในเบื้องต้นไปแล้ว 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 2,003 ชุด จังหวัดศรีสะเกษ 502 ชุด จังหวัดลพบุรี 500 ชุด จังหวัดกาฬสินธุ์ 500 ชุด จังหวัดสุรินทร์ 28 ชุด จังหวัดนครราชสีมา 457 ชุด จังหวัดสกลนคร 2,004 ชุด จังหวัดพิจิตร 2,537 ชุด จังหวัดร้อยเอ็ด 1,500 ชุด จังหวัดชัยภูมิ 700 ชุด จังหวัดมุกดาหาร 1,375 ชุด จังหวัดนครสวรรค์ 1,900 ชุด และจังหวัดอ่างทอง 713 ชุด รวมชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มทั้งสิ้น จำนวน 13,384 ชุด (มูลค่า 13,384,000 บาท) อีกทั้งยังมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งสิ้น 1,335 ชุด ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ฝ่ายต่างๆ และสถานีกาชาดทุกแห่งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที


จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก และอำเภอเมืองอ่างทอง รวม 8 ตำบล 35 หมู่บ้าน 713 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ 12 ตำบล 9,237 ไร่

สุรชัย ผลจันทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อ่างทองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสุรชัย ผลจันทร์
HASTAG :