ชาวนครฯ เฮ!! ผบ.มทบ.41 เรียกประชุม หาข้อแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางจราจรหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่ประชุมสรุป ประยกเลิกการจัดวันเวย์

ชาวนครฯ เฮ!! ผบ.มทบ.41 เรียกประชุม หาข้อแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางจราจรหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่ประชุมสรุป ประยกเลิกการจัดวันเวย์

Publish 2017-09-01 18:19:35

วันที่ 1 ก.ย. 2560 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางจราจรหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.อ.ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ฝ่ายทหาร พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและประชาชนที่ไม่Iต้องการถนนวันเวย์หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ กองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก(ด้านสภาพแวดล้อม)ได้มีมติให้จัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียวหรือวันเวย์ บนถนนราชดำเนินบริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และถนนซอยต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงโดยเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา แต่ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ไม่ต้องการถนนวันเวย์เนื่องจาก 3 เดือนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบโดยตรง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ผู้ประกอบการร้านค้า ขายของได้น้อยลง จึงขอให้ยกเลิกการจัดถนนวันเวย์ดังกล่าว ไปใช้แบบวิ่งสวนทางเช่นเดิม ซึ่งที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่


แต่สุดท้ายที่ประชุมได้ข้อสรุปให้ยกเลิกการจัดการจราจรแบบวันเวย์บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ให้กลับไปใช้การจัดการจราจรแบบสวนทางเช่นเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากการจัดจราจรแบบสวนทางไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแต่อย่างใด แต่เน้นเรื่องความสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งประชาชน/ผู้ประกอบการพร้อมสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นยังคงมีการจัดการจราจรแบบวันเวย์ในถนนซอยต่าง ๆ เช่นเดิม จากนั้นค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในส่วนของรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไปและรถบัส ยังคงห้ามผ่านถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุฯ และถนนพระบรมธาตุ หลังวัดพระมหาธาตุฯ เช่นเดิม เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ขอบคุณภาพจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว นรศักดิ์  สานุจิตต์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นรศักดิ์ สานุจิตต์
HASTAG :