ชัยภูมิ!! สภาทนายความ จ.ภูเขียว ลงพื้นที่แจงกฏหมาย พ.ร.บ.คอมฯ แก่ประชาชนชาวโซเซียล การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เข้าข่ายความผิดทางอินเทอร์เน็ต!?

Publish 2017-08-20 09:14:18

เวลา15.00น.วันที่19 สิงหาคม 60 ณ.หอประชุม อบต.โคกกุง ค.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  นายเสถียร เที่ยงตรง  ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเขียวพร้อมด้วยกลุ่มทนายความกว่า10คน ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน “ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ปี2560” ในตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ และตามชุมชนห่างไกลอีกหลายอำเภอเช่นอำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภูเขียว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาทางด้านสภาทนายความจังหวัดภูเขียวพบว่าในปัจจุบันมักเกิดคดีความต่างๆทั้งทางแพ่งและอาญา กับประชาชนมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับใช้สื่อโซเชียลเช่นการโพตส์หรือแชร์เฟสบุ๊คและไลน์ เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามชุมชนบทห่างไกลที่ยากต่อการเข้าถึงนักกฎหมายและไม่รู้เท่าทันกฎหมายใหม่ๆที่ประกาศบังคับใช้จะได้รู้ถึงข้อกฎหมายและความผิดเกี่ยวกับคดีต่างๆเพิ่มขึ้นโดยโครงการนี้ทางสภาทนายความได้กำหนดระยะเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งได้กำหนดพื้นที่ใน4อำเภอคือ อ.คอนสาร อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียวและอ.แก้งคร้อ โดยเริ่มโครงการแรกที่อ.แก้งคร้อในเขตตำบลโคกกุง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ใช้สื่อโซเชียลเป็นหลักและกลุ่มผู้สูงอายุที่เริ่มใช้โซเชียล เนื่องจากบุคคลกลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงในความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ และความผิดมาตรา112 ที่มีอัตราโทษสูง
ซึ่งทางด้านนายเสถียร เที่ยงตรง เจ้าชองโครงการนี้ ได้กล่าวว่าสำหรับโครงการนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและระมัดระวังในข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะเท่าที่ผ่านมาในระยะเวลา1ปีมีคดีที่ชาวบ้านทำผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวมากเพิ่มขึ้น ทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียล


ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ประชาชนที่เข้ารับการอบจะได้ความรู้ด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นและทุกคนที่ผ่านการอบรมทางสภาทนายความจังหวัดภูเขียวจะได้มอบใบประกาศผ่านการอบรมด้วยเช่นกัน 
ซึ่งการเปิดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในตำบลโคกกุงเป็นจำนวนมากกว่า100คนและได้มีชาวบ้านที่เข้าอบรมได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นกัน  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านกฏหมายได้ที่ หมายเลข 089-9459513////

ภาพ/ข่าว พรอนันต์ พันเชื้อ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยภูมิติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พรอนันต์ พันเชื้อ
HASTAG :