แทบช็อก!! "20 อรหันต์ ก.ท.จ.โคราช" สร้างบรรทัดฐานใหม่ !! สอบ ผอ.กองสาธารณสุขฯ โกงเงินค่าเช่าบ้านนานเกือบ 10 ปี มีความผิดตัดเงินเดือนๆเดียว!?

Publish 2017-08-18 12:08:12

“20 อรหันต์ ก.ท.จ.โคราช” ดั้นเมฆสร้างบรรทัดฐานใหม่ !!ข้าราชการท้องถิ่นขี้โกงมีความผิดโทษแค่ตัดเงินเดือน เมื่อการสอบสวนวินัยร้ายแรง ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลบ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา ที่ปลอมแปลงเอกสารใบเสร็จรับเงิน เบิกค่าเช่าบ้านเท็จมานานเกือบ 10 ปี นายกเทศมนตรีตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษพบผิดวินัยร้ายแรง จึงมีมติให้ไล่ออก แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา( ก.ท.จ.นม) พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย ผลออกมาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากมติที่ให้ไล่ออก..!!กลายเป็นตัดเงินเดือนแค่เดือนเดียว..?! วิจารณ์แซ่ดสนั่นเมือง มติ ก.ท.จ.โคราชคราวนี้ สวนทางกับมติ คณะรัฐมนตรี ปี 2541 ที่ให้ไล่ออก ชาวบ้านเตรียมยื่นเรื่องร้อง รมว.มหาดไทย ให้มีการทบทวนมติอัปยศ..!!

 
นายสุนทร สุวรรณชาติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตอบคำถามของผู้สื่อว่า เรื่องนี้มีการแชร์กันในโลกของโชเชี่ยล และคนมีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันวันละหลายสาย ในตอนนั้นตนได้รับมอบหมายจากนางสำรวย พะยอมใหม่ นายกเทศมนตรีในขณะนั้นให้ดูแลเรื่องนี้ ซึ่งมีนายสนิท ปานใหม่ เป็นผู้ร้องเรียน นายเพิ่มพูน ยาสมุทร ข้าราชการเทศบาลฯตำแหน่ง ผอ.กองการสาธารณสุขฯ เบิกเงินค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ โดยนางสำรวย นายกเทศมนตรี สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น โดยตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2559 พบว่ามีใบเสร็จรับเงินที่ไม่เป็นความจริง และมีรายมือชื่อของนายเพิ่มพูน เซ็นฎีกาเบิกจ่าย โดยไม่ถูกต้อง เป็นจำนวนเงินกว่า 2 แสนบาท อันเป็นการเจตนาส่อทุจริต กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้ไล่ออกจากราชการ ตามหนังสือสั่งการของสำนักเลขาธิการนายก รัฐมนตรี ที่ นร.0204/ว61ลงวันที่ 10มีนาคม 2541 ที่กระทรวงการคลังได้เสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี(มติ ครม.)แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ จากนั้นจึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม)ให้ดำเนินการสั่งการลงโทษผิดวินัยร้ายแรง เมื่อต้นปี 2558

 

 


ผ่านไปเกือบ 2 ปี จนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ทางเทศบาลได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ(ก.ท.จ.นม.) แจ้ง เรื่องพิจารณาลงโทษวินัยร้ายแรงของ นายเพิ่มพูน ยาสมุทร ที่ประชุมกันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยเห็นว่าการเบิกค่าเช่าบ้านของนายเพิ่มพูน เป็นการทำผิดไม่ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ จึงมีมติ ให้ลงโทษตามหลักเกณฑ์ทางวินัยฯ พ.ศ.2558 ข้อ 16 คือตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน แต่นายเพิ่มพูนได้นำเงินมาคืนคลังเทศบาล จึงมีมติให้ตัดเงินเดือนแค่เดือนเดียว “นายสุนทร กล่าวว่า มติ ก.ท.จ.นม.ดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับตน และสาธารณชนเป็นอย่างมาก เพราะหลักฐานที่ส่งให้ ก.ท.จ.นม.พิจารณา มีทั้งเอกสารใบเสร็จฎีกาเบิกจ่ายนับสิบๆฉบับ ที่มีการเบิกค่าเช่าบ้านโดยมิชอบ แต่ไม่สามารถเอาผิดราชการท้องถิ่น ที่โกงเงินภาษีประชาชนได้ จึงทำให้มองดูว่า ก.ท.จ.นม.มีมาตรฐานการลงโทษ ข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตเพียงไร เพราะบทลงโทษไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่สั่งให้ลงโทษโดยไล่ออกสถานเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ที่นโยบายของรัฐบาลจึงยังดูห่างไกล เรื่องนี้สาธารณชนและองค์กรปราบการทุจริต ควรต้องตรวจสอบอย่างจริงจัง” รายงานข่าวแจ้งว่า นายสนิท ปานใหม่ ผู้ร้องเรียนได้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นร้องเรียนต่อ พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่จะมาประชุม ครม.สัญจรที่โคราช เพื่อขอให้มีการทบทวนและตรวจสอบการลงมติของ ก.ท.จ.นม.ชุดนี้

 

ภาพ/ข่าว  นายมานะ แย้มจะบก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มานะ แย้มจะบก