สพฐ.จันทบุรี เขต 1 จัดงาน “สร้างคนดีให้บ้านเมือง” โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 (มีคลิป)

Publish 2017-08-07 12:28:22

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ส.ค.60 ที่โรงแรมนิวแทรเวลลอร์ด อ.เมือง จ.จันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (สพฐ.จันทบุรี เขต 1) ได้จัดงาน “สร้างคนดีให้บ้านเมือง” โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมงาน นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพฐ.จันทบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มีนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมซึ่งเป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ำ แต่ได้กำไรมาก

 


และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น”นับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.จันทบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายปริญญา เกษราธิกุล (โก๋)
HASTAG :