หนองคาย!! ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ อำนวยการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.เฝ้าไร่ หลังน้ำไหลหลากจากเขื่อนน้ำอูนไหลลง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร (มีคลิป)

Publish 2017-08-03 17:01:56

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เดินทางลงพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อสำรวจความเสียหาย หลังน้ำไหลหลากจากเขื่อนน้ำอูนไหลลง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และน้ำจากแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม ไหลเข้าห้วยคำมิด ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนราษฏร
ด้านนางสาววราคณา ศิลปะกิจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเฝ้าไร่ เกิดเหตุเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.0 น ได้เกิดน้ำไหลหลากจากเขื่อนน้ำอูนไหลลง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และน้ำจากแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม ไหลเข้าห้วยคำมิด ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนราษฏร ในพื้นที่อำเภอเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ตำบลนาดี ม.1 บ้านนาดี ม.2 บ้านโนนยาง ม.3 บ้านเหล่าเจริญ ม.4 บ้านโนนต้อง ม.5 บ้านบ้านดอนแม็ก ม.6 บ้านนาอุดม ม.7 บ้านเจิรญสุข และตำบลอุดมพร ม.2 บ้านคำชิ ม.3 บ้านหนองบัวเงิน ม.5 บ้านโนนสะอาด ม.7 บ้านคำโคนสว่าง ม.9 บ้านโพธิ์จุมพล ม.10 บ้านคำบุญมี ม.13 บ้านแสงว่าง ม.14 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลอุดมพร ปัจจุบันน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขึ้นเรื่อยๆ

ความเสียหายในเบื้องต้น พบความเสียหาย ดังนี้ น้ำท่วมบ้านเรือน บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 17 หลังคาเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต น้ำท่วมบ้านเรือน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 30 หลังคาเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต น้ำท่วมบ้านเรือน บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 4 หลังคาเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต น้ำท่วมบ้านเรือน บ้านดอนแม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเภอเฝ้าไร่ จำนวน 25 หลังคาเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต น้ำท่วมบ้านเรือนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอเภอเฝ้าไร่ จำนวน 5 หลังคาเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

น้ำท่วมผิวการจราจรทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ที่ กม.31+100 – 31+400 พื้นอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย น้ำท่วมสูง 75 ซม. ยาว 250 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ รถกระบะ รถใหญ่ สามารถสัญจรได้


ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น จากหน่วยงานในพื้นที่ มีรายละเอียด ดังนี้

นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งการให้แขวงทางหลวงหนองคายเร่งเข้าพื้นที่ทำสัญลักษณ์ป้ายเตือนให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรอย่างระมัดระวัง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ และสนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ อำเภอเฝ้าไร่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาดี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าในพื้นที่ ตำบลบ้านนาดี ให้ความช่วยเหลือราษฏรที่ประสบภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาดี นำ อปพร.เฝ้าระวังระดับน้ำ พร้อมนำไฟส่องสว่างและติดป้ายเตือนภัย แจ้งเตือนราษฏร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาดี เข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บริการประชาชน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดหนองคาย (กอ. รมน) สนับสนุนกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชน สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

ปัจจุบัน ไฟฟ้ายังสามารถใช้การได้ปกติเนื่องจากบ้านมีลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น แยกเบรคเกอร์ไฟฟ้า โทรศัพท์ ยังใช้ได้ปกติและประชาชนยังสามารถสัญจรได้ รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้บางพื้นที่ รถกระบะ รถใหญ่ สามารถสัญจรได้ ระดับน้ำยังมีแนวโน้มสูงขึ้น.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)