สายการบินบางกอกแอร์เวย์!! จัดโครงการ"รักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลน กับบางกอกแอร์เวย์" ปลูกป่า ปล่อยหอย ปล่อยปูหาดทรายดำ (มีคลิป)

Publish 2017-07-04 12:54:00

เวลา 09.45 น. เช้าวันนี้ที่ศูนย์การท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ ป่าชายเลนหาดทรายดำ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน หรือสายการบินบางกออกแอร์เวย์ส  โดยนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จัดโครงการ "รักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลน กับบางกอกแอร์เวย์"  โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  พร้อมด้วย นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ นายธนิต แสงวิสุทธิ์ ผอ.ศูนย์พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้  ป่าชายเลน  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี โดยมีดารานักแสดง ญาญ่า อุรัสยา เสปอรบันด์  เป็นพรีเซนเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยในกิจกรรม มีการปล่อยพันธุ์ปูดำ ที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และหอยจีบแจง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จำนวนมาก  ในบริเวณลำคลองภายในศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติป่าชายเลน หาดทรายดำ  หลังจากนั้นจึงร่วมกันปลุกป่าชายเลน เป็นต้นกล้าพันธุ์ป่าชายเลนที่ชายหาดป่าชายเลน หาดทรายดำต่อไป  โดยผู้ร่วมโครงการได้ร่วมกันปลุกและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


สำหรับโครงการ รักษ์โลก ร่วมปลุกป่าชายเลนกับบางกอกแอร์เวย์ส เป็นโครงการที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวล้อม โดยเฉพาะป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์วัยอ่อน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน ประชาชนและรวมถึงการรักษาและฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์เพือ่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะขยายพันธุ์ สัตว์น้ำวัยอ่อน ให้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว พูลศักดิ์ บุญลอย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดตราดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายพูลศักดิ์ บุญลอย (อู๊ด)
HASTAG :