ปทุมธานี!! นักเรียนอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" แทนใจถวายพ่อ (มีคลิป)

Publish 2017-06-29 10:01:02

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 มิ.ย.60 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายพ่อ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้าน ดร.ขวัญชัย พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กล่าวว่า คณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายพ่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แทนใจถวายพ่อโดยมุ่งเน้น ให้นักเรียนนักศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากรจากคณะวิชาคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคปทุมเป็นผู้ทำการสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ประกอบไปด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกชบาทิพย์ ดอกแก้ว และดอกกุหลาบ โดยใช้งบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยการผลิตดอกไม้ จันทน์ในครั้งนี้จะให้ได้จำนวน 9,999 ดอก เสร็จแล้วก็จะมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำไปดำเนินการแจกจ่ายต่อไป

 ส่วนนางสาวฐิติญาภรณ์ ลามอ นักเรียนอาชีวะแผนกการตลาด กล่าวว่า ตนเองรู้สึกภูมิใจปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมได้ประดิษฐืดอกไม้จันทร์ถวายพ่อ ในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งพระองค์ท่านเคยพระราชดำรัชไว้ประชาชนเยาวชนทุกคนสามารถนำมาปรับในในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

     นางสาวสิริพร โนลี อายุ 17 ปี นักเรียนอาชีวะแผนกช่างก่อสร้างและโยธา กล่าวว่า รู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่9 ที่พระองค์มีต่อนักเรียนอย่างพวกหนู ทั้งนี้หนูเคยได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้ จากการเขียนเรื่องราวของพระองค์ผ่านตัวอักษร โดยได้ถ่ายทอดด้านการศึกษาของพระองค์จากต่างประเทศจากนั้นพระองค์นำความรู้มาปรับใช้พัฒนาประเทศของพระองค์ดูแลประชาชนของพระองค์ เช่นเดียวกับวิชาในแผนกของหนูที่ได้นำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่นการซ่อมบ้าน ซ้อมแซมอาคาร


นายพัลลภ เพ็งภัคดี อายุ 21 ปี นักเรียนอาชีวะแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่เป็นตัวแทนของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายให้พระองค์ท่าน ซึ่งในสมัยของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนของพระองค์ได้เจริญรอยตามที่พระองค์ได้สอนไว้ รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดในยุคสมัยของพระองค์และจะน้อมนำเอาพระราชดำรัชที่พระองค์เคยให้ไว้มาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นางสาวสุวิมล ถังนาค นักเรียนอาชีวะแผนกการบัญชี กล่าวว่า ตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำความดีถวายในหลวง ร.9 โดยการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้อยากให้เพื่อนๆได้ร่วมทำกิจกรรมดี เพื่อถวายความดีให้พระองค์ท่าน ทั้งนี้ตนเองจะประพฤติปฏิบัติทำความดีเพื่อสังคม จะนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ อย่างเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน.

ภาพ/ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอนันต์ วิจิตรประชา
HASTAG :