สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กว่า300ชีวิต

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กว่า300ชีวิต

Publish 2017-05-08 14:32:57

เวลา 09.30 น. วันที่ 8 พ.ค. 2560 ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศม์ ปีที่ 31 โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับโดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ถวายรายงานว่า การจัดงานบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวาย แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ องค์ที่ 18 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล การจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ และการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 280 ตัว โดยจะนำเข้าธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรกรตามพระราชดำริ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษยานุศิษย์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้เสียสละทุนทรัพย์ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ


โอกาสนี้ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ถวายรายงานว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ก่อตั้งด้วยพระบารมีธรรมของเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ องค์ที่ 18 และด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อตั้งอันเป็นชาติภูมิของพระองค์ ในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงหายจากอาการประชวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ และปัจจุบันศูนย์ฯ ดังกล่าวมีผู้สูงอายุจำนวน 200 คน แยกเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ติดเตียง ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี

ภาพ/ข่าว เกียรติยศ ศรีสกุล   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายเกียรติยศ ศรีสกุล (เอก)
HASTAG :