มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สานสัมพันธ์สื่อ Gen z ไม่สูบ

Publish 2016-12-29 18:39:53

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่นเพื่อ Gen z ไม่สูบ  โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ ความคืบหน้าเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่พร้อมการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนาในเรื่อง สถานการณ์การสูบบุหรี่ในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 24 ปีเเละในกลุ่มนักเรียน  โดย ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล "ทำไมจึงต้องปกป้อง Gen z Gen strong ไม่สูบ"

  

โดยนางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เรื่องเล่าจากเพื่อนเรา โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน Gen z ปลอดบุหรี่โดย นายชูชาติ อุทัยชิต เครือข่ายสื่อ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง , โครงการอบรมดีเจเยาวชน ร่วมต้านบุหรี่ประจำปี 2559 โดย นางสาวกิตติวรรณ มณีล้ำ เครือข่ายสื่อจังหวัดสุรินทร์ , โครงการสร้างสังคมไร้ควัน ป้องกันและสูบหน้าใหม่ โดย  นางวิชดา นฤวรพัฒน์เครือข่ายสื่อจังหวัดจันทบุรี , โครงการชีวิตใหม่ ไร้บุหรี่ (Folk Song Stop 4 Start โดย นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก เครือข่ายสื่อ จังหวัดราชบุรี  ทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อ Gen z Strong ไม่สูบโจทย์เพื่อการระดมความคิด การจัดตั้งคณะทำงานและประกาศนโยบายของจังหวัด , การสร้างเยาวชน Gen z ต้นแบบของจังหวัด , การสื่อสารบริเวณ Gen z Strong ไม่สูบ และโครงการจากนี้และต่อไป โดย คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 


 

ในการนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสื่อมวลชนจากสาขาต่าง ๆ จากภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง , ภาคตะวันออกและ ภาคตะวันตก จำนวน 95 คน โดยมี นายพิศาล อุตสาหพงษ์  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่พิธีกร ตลอดการสัมมนา และมี นางสาววรรณภา แก้วศิริ  ทำหน้าที่ประสานงานการสัมมนา

 

 

 

ภาพ / ข่าว : จตุรพร สุขอินทร์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์