สนง.ประกันสังคมจ.นครปฐม จัดโครงการให้ความรู้งานประกันสังคมและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สนง.ประกันสังคมจ.นครปฐม จัดโครงการให้ความรู้งานประกันสังคมและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Publish 2016-12-09 01:22:47

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางเพียงพิศ วิภานันท์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ประธานเปิดโครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมบริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด 20/1 หมู่ 9 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  โดยเชิญวิทยากร จากหน่วยงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โดยมีพนักงานเข้าอบรมประมาณ 60 คน
จากนั้นนางเพียงพิศ วิภานันท์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ยังกล่าวต่ออีกว่า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฏหมาย ในหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และการจัดหางานเป็นต้น


สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกันตนจากหลายสถานประกอบการ ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม

ปนิทัศน์  มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม รายงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อิทธิพล กาวรรณธง