เก็บไว้ในวามทรงจำ.. พระอารมณ์ขัน ในหลวง ร.9 กับที่มาของดอกไม้ป่าชื่อ สิริฉงน ที่อ่านแล้วอยากย้อนเวลากลับคืน!!

เก็บไว้ในวามทรงจำ.. พระอารมณ์ขัน "ในหลวง ร.9" กับที่มาของดอกไม้ป่าชื่อ "สิริฉงน" ที่อ่านแล้วอยากย้อนเวลากลับคืน!!

Publish 2016-11-13 11:21:05


พสกนิกรไทยทราบดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชอารมณ์ขันที่ถูกบอกเล่าผ่านตัวหนังสือมากมาย โดยทั้งหมดนี้ล้วนเล่าผ่านผู้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททั้งสิ้น โดยพระพระอารมณ์ขันที่ทรงหยอกล้อกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนั้นมีมากเป็นพิเศษและคนไทยทุกคนอาจจะเคยได้อ่านเรื่องราวความน่ารักของทั้ง 2 พระองค์อยู่บ่อยๆ

 
ในอย่างไรก็ตามเฟซบุ๊ก ฉันรักในหลวง ได้เผยแพร่บทความตอนหนึ่งจาก ผู้เขียนหนังสือ "สุวิสุทธิ์" เรื่องเล่าพระอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวความตอนหนึ่งว่า ในครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมราษฎรยังท้องถิ่นทุรกันดาร ขณะที่กำลังทรงพระดำเนินอยู่นั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถได้ทอดพระเนตรไปเห็นดอกไม้ป่าที่มีลักษณะสวยงามจนทรงถูกพระราชหฤทัยและทรงตรัสทูลถาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าดอกไม้ชนิดดังกล่าวเรียกว่าอะไร และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงโปรดฯให้เรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า "สิริฉงน" เรื่องราวดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความน่ารักและพระอารมณ์ขันของพระองค์ที่จะคงอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล

 

 


โดยระบุข้อความว่า " 70 ปีแห่งรักแท้ของในหลวงและพระราชินี” ซึ่งบันทึกเรื่องราวพระราชอารมณ์ขันที่เล่าไว้ ในหัวเรื่องว่า “ชื่อดอกไม้ พระราชทาน” ครั้งหนึ่งขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯทรงเยี่ยมเยือนราษฎรยังพื้นที่แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ในระหว่างที่ทั้งสองพระองค์กำลังทรงพระดำเนินอยู่นั้นเองสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะแปลกตาทำให้พระองค์ทรงสนพระทัยยิ่ง จึงทรงกราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงชื่อของดอกไม้ดังกล่าว ด้วยพระอารมณ์ขันที่มีในพระราชหฤทัย “ในหลวง” โปรดให้เรียกชื่อดอกไม้นี้ว่า... “สิริฉงน”
 

ผู้เขียนหนังสือ "สุวิสุทธิ์"

#KingBhumipol

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ฉันรักในหลวง

เรียบเรียงโดย : รัตติยา ทีมข่าวภูมิภาคทีนิวส์ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ