โอ๊ะ.. คุณพระเทพฯ ก็มาด้วย!! พระอารมณ์ขัน สมเด็จพระเทพฯ ครั้งโดยเสด็จ ในหลวงร.๙ - ราชินี เยี่ยมราษฎร ปี๒๕๒๕

"โอ๊ะ.. คุณพระเทพฯ ก็มาด้วย!!" พระอารมณ์ขัน "สมเด็จพระเทพฯ" ครั้งโดยเสด็จ ในหลวงร.๙ - ราชินี เยี่ยมราษฎร ปี๒๕๒๕

Publish 2016-11-06 11:01:06


ภาพที่พสกนิกรไทยจะได้พบเห็นอยู่บ่อยๆคือ ในหลายๆครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ บ่อยครั้งจะมีพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยและมักจะเกิดเรื่องราวสุดประทับใจตามมาเสมอเป็นที่บอกเล่าผ่านตัวหนังสือหรือผ่านรายการโทรทัศน์ต่างๆ บทความตอนหนึ่งของ วิลาศ มณีวัต เล่าถึงครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในงานเสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุอัฐิและทางเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งต่อมาได้เกิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระบุไว้ดังนี้
"วันหนึ่งในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในงานเสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุอัฐิและทางเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หลังจากทรงบรรจุอัฐิและทางเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ไปนมัสการสมเด็จพระสังฆราช และครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ฝ่ายกัมมัฏฐาน ทรงมีพระราชปฏิสันถาร แล้วทรงถอยมารับสั่งกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

พอดีมีแม่เฒ่าสองคนคลานตุ้บตั้บ เข้าไปกราบพ่อเจ้าหลวงและแม่เจ้าหลวงของแก ทั้งสองพระองค์ก็ทรงทรุดพระองค์ลง ให้แม่เฒ่าทั้งสองได้แตะต้ององค์และลูบไล้ พระหัตถ์อย่างทรงพระกรุณา ท่าทางแม่เฒ่าทั้งสองคนขณะนั้นเต็มตื้นไปด้วยความยินดี ที่ได้แตะเนื้อต้ององค์พ่อเจ้าหลวงแลแม่จ้าหลวงของแก ระหว่างนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับอยู่บนพื้นสนามห่างออกมาทางเบื้องพระปฤษฎางค์ของทั้งสองพระองค์ในระยะห่างพอดู โดยมีคณะกรรมการรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ใกล้ ๆ"

 

 

 


"ทุกคนที่ได้ยินอดยิ้มกันไม่ได้ เฉพาะองค์  "คุณพระเทพฯ" นั้น ทรงพระสรวลอย่างพระอารมณ์ดี พลางรับสั่งกับผู้ที่กำลังเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ใกล้ ๆ ว่า "เอ.. คุณยายแกทักแล้ว เห็นจะต้องไปคุยกะแกเสียหน่อย" แล้วก็ทรงพระดำเนินไปหาคุณยายสองคนนั้นด้วยพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงให้เห็นชัดถึง ความเป็นกันเองกับชาวบ้านโดยไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย นี่คงเป็นสาเหตุประการหนึ่ง ที่ทำให้ปวงประชาทุกเขตแคว้นแดนไทย ล้วนมีความรักและเทิดทูนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูง สุดที่จะกล่าวออกมาเป็นตัวอักษรได้"

 

จาก "พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ"
โดย วิลาศ มณีวัต

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก  Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

เรียบเรียงโดย : รัตติยา ทีมข่าวภูมิภาคทีนิวส์
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ