เทวดาเดินดิน ของชาวนา!! ย้อนชมคลิป ในหลวง ร.9 ทรงเกี่ยวข้าว อย่างคล่องแคล่ว ดูไปน้ำตาไหลไป จะมีราชาองค์ใดเสมอเหมือน!!(มีคลิป)

เทวดาเดินดิน ของชาวนา!! ย้อนชมคลิป "ในหลวง ร.9" ทรงเกี่ยวข้าว อย่างคล่องแคล่ว ดูไปน้ำตาไหลไป จะมีราชาองค์ใดเสมอเหมือน!!(มีคลิป)

Publish 2016-11-03 17:53:54

ภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2539 เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรัง บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นต่อเกษตรกรและประชาชนชาวไทยทั้งปวง

 

 

ในหลวงร.9 ทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวข้าวด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง
บทความพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระบุความตอนหนึ่งไว้ดังนี้ ทรงสนพระราชหฤทัยในงานเกษตรกรรมรวมทั้งการวิจัยเรื่องข้าว พยายามทำทุกวิถีทางให้เกษตรกรมีข้าวพอกิน เพราะว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยเปรียบเสมือนว่า ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของพระองค์พระองค์ ได้ทรงไว้ซึ่ง พระอริยภาพ และพระปรีชาญาณเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ดั่งพระราชดำรัสอีกตอนหนึ่งว่า

 

 

"ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบาก อยู่ไม่ใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้ว ควรจะปลูกพืชอื่น ๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป"

 

 

ในหลวงร.9 - พระราชินีเสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรัง

 

 


ในหลวงร.9 ทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เองอย่างคล่องแคล่ว เมื่อครั้งเสด็จทุ่งมะขามหย่อง 14 พ.ค. 39

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ยูทูป We Love The King ,มูลนิธิสายใจไทย

เรียบเรียงโดย รัตติยา ทีมข่าวภูมิภาคทีนิวส์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ