เท่ระเบิด!! นายอำเภอกรุงเก่า สวมมาดคาวบอย ขี่ม้าเร่งรณรงค์ประชามติ โค้งสุดท้าย (มีภาพ)

Publish 2016-08-05 21:14:14

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  (5 ส.ค.59)  นายไพรัตน์   เพชรยวน   นายอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้นขี่ม้านำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน ให้ไปใช้สิทธิ์ออกสียงประชามติ โดยใช้มาตรการ 10 วัน นครหลวง ปูพรหมออกเสียงประชามติ โดยได้ออกรณรงค์ในช่วงโค้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.59 จนถึงวันที่ 6 ส.ค.59   เพื่อให้การดำเนินงานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบัญญัติและวาระสำคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน เป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการรณรงค์ออกเสียงประชามติให้มากที่สุด

 

 โดยกำหนดยุทธการการจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. อสม. แล้วมอบหมายภารกิจให้คณะทำงาน   ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประกอบด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เดินรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านให้ครบทุกครัวเรือน  พบปะผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนทุกแห่งให้เชิญชวนผู้ปกครองคนในครอบครัวออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

 

 


แจ้งให้สถานประกอบการทุกแห่งอำนวยความสะดวกแก่พนักงานลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์  ให้ อปท.ทุกแห่งจัดรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์  หรือแม้แต่การขึ้นป้ายแจกใบปลิวเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์  พร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในการทำบัตรประชาชนในวันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์จนถึงวันออกเสียงประชามติ

 

 

ภาพ / ข่าว : เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์