ดีงาม พระรามแปด!! พ่อเมืองลพบุรี นำจิตอาสา ขัดศรีฉวีวรรณ โบราณสถานทั่วจังหวัด ดึงดูดนทท. (มีภาพ)

ดีงาม พระรามแปด!! พ่อเมืองลพบุรี นำจิตอาสา "ขัดศรีฉวีวรรณ" โบราณสถานทั่วจังหวัด ดึงดูดนทท. (มีภาพ)

Publish 2016-07-04 14:40:08

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำกลุ่มจิตอาสา ประกอบด้วย ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, ชมรมยุวชนไทยรามัญบางขันหมาก, กลุ่มรองเท้าแตะ,กลุ่มทหารเอกพระนารายณ์,  กองร้อยบริการ ศูนย์สงครามพิเศษ, สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์, สถานีรถไฟลพบุรีและเทศบาลเมืองลพบุรีกิจกรรม ขัดศรีฉวีวรรณเมือง  ทำความสะอาดโบราณสถานพระปรางค์สามยอดบริเวณโดยรอบ  และบริเวณทางรถไฟไปถึงหน้าวัดป่าธรรมโสภณ  ตามโครงการ "ศรีเมืองลพบุรี"  โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากแนวความคิดของภาคีเครือข่ายหลากหลาย  ที่ต้องการสร้างสรรค์คุณค่า  ความงดงาม  ให้เกิดขึ้นแก่เมืองลพบุรี  ให้โบราณสถานต่างๆทั่วตัวเมืองลพบุรี เช่น พระปรางค์สามยอด วัดพระศรีมหาธาตุมีความสวยสง่า ยามที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลพบุรี หรือยามที่นักท่องเที่ยวได้นั่งรถไฟผ่านมาจะได้มองเห็นโบราณสถานของจังหวัดลพบุรีอย่างเด่นชัดสวยงามเช่นเดียวกับเจดีย์ชเวดากองของประเทศพม่าที่เมื่อนั่งรถผ่านจะมีความสวยงามตลอดเวลา จังหวัดลพบุรีก็จะทำให้พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ สถานีรถไฟ วัดพระศรีมหาธาตุ พระราชวังนารายณ์มีความสวยงามเช่นเดียวกัน จึงได้รวมกลุ่มจิตอาสาขึ้นมา

 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี บอกว่าสำหรับกิจกรรมขัดสี ฉวีวรรณเมือง ตามโครงการ "ศรีเมืองลพบุรี"นี้จะจัดขึ้นในทุกเดือนเพื่อสร้างความสะอาดสวยงามและสร้างจิตสำนึกให้กับชาวจังหวัดลพบุรีให้ช่วยกันทำความสะอาดจากโบราณสถานสู่บ้านเรือนประชาชน นอกจากการเก็บขยะ กวาดทำความสะอาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้าแล้ว จะขยายกิจกรรมสู่ชุมชนต่อไป เพราะในช่วงฤดูฝนนี้กลุ่มจิตอาสากลุ่มทหารเอกพระนารายณ์จะมีการออกทำกิจกรรมทำความสะอาดในทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นมาทำลายความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี

 


 

ภาพ / ข่าว : ชัชวาลย์ แก้วกระจาย  ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค จ.ลพบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์