สมุนไพรใกล้ตัว รักษาโรคได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับ  ฟ้าทะลายโจร

สมุนไพรใกล้ตัว รักษาโรคได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับ " ฟ้าทะลายโจร"

Publish 2019-05-29 11:37:34

         สมุนไพรเป็นสิ่งใกล้ตัวที่หาได้ง่าย และมีประโยชน์ จนปัจจุบัน “สมุนไพร” ยังได้พัฒนาต่อยอดในรูปแบบต่างๆเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งใช้บำบัดอาการ และรักษาโรคต่างๆได้ดี “ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชล้มลุก และเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้นำมาใช้ในการรักษาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้นเรามาดูกันว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ช่วยให้สุขภาพร่างกายของคุณปลอดภัยจากโรคอะไรได้บ้าง

            
- ช่วยรักษาโรคหวัด ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมี สารสำคัญอยู่หลายชนิด ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันและบรรเทาอาการในโรคไข้หวัดใหญ่ได้เช่นเดียวกัน

- แก้อาการท้องเสีย ท้องเดิน ทำให้ระบบขับถ่ายกลับมาทำงานได้เป็นปกติ เป็นต้น

แต่การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกับยาสมุนไพร และยาแผนปัจจุบันอื่นๆ กล่าวคือ

- ไม่ควรใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเกิน 7 วัน หากกินติดต่อกันเกิน 3 วันแล้วไม่ดีขึ้น ก็ควรหยุดกินแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคต่อไป

- ไม่ควรใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตต่ำ ซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม หรือรู้สึกมึนงงสับสน ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น ควรหยุดใช้ทันทีแล้วอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นเองภายใน 3-4 ชั่วโมง

- ในสตรีที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ และอยู่ในช่วงให้นมบุตร ไม่ควรกินสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก และทำให้ร่างกายของเด็กเกิดอาการผิดปกติขึ้นได้