CPN ยกระดับความยั่งยืน  ติดอันดับดัชนีดาวโจนส์ระดับโลก DJSI World และในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

CPN ยกระดับความยั่งยืน ติดอันดับดัชนีดาวโจนส์ระดับโลก DJSI World และในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

Publish 2018-09-26 13:25:05


     ติดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืน DJSI ทั้งในกลุ่ม Emerging Marketsต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และยกระดับขึ้นชั้นในกลุ่มดัชนีระดับโลก หรือ DJSI World ประจำปี 2018  เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยเป็นบริษัทอสังหาฯรายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index:DJSI) ในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5อีกทั้งยกระดับขึ้นชั้นสู่กลุ่ม DJSI World ของปี 2018
สะท้อนการเป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนติดอันดับมาตรฐานดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

       นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีพีเอ็น กล่าวว่า“ซีพีเอ็นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง
DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นในปีนี้เราได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่ม DJSI World หรือบริษัทยั่งยืนระดับโลก อีกด้วย ซึ่งซีพีเอ็น เป็น 1 ใน 8บริษัทของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มระดับโลกนี้ นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของซีพีเอ็น จากการที่ได้มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตั้งแต่คู่ค้า ลูกค้า ไปจนถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับทุกฝ่าย จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก”
     นายปรีชา กล่าวเสริมอีกว่า “ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของซีพีเอ็นเราไม่เพียงคำนึงถึงผลประโยชน์จากการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียวเรามองไปถึงการช่วยพัฒนาความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศเราสร้างแหล่งธุรกิจการค้าใหม่ๆ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพกระจายรายได้ให้กับแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทยและเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาชุมชนและสร้างโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจให้คู่ค้าเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเราดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างศูนย์การค้าที่เป็น ‘Center of Lifeศูนย์กลางการใช้ชีวิต’ ของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยเพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิต ทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างหลากหลายและทุกครั้งที่มาศูนย์การค้าของเรา จะต้องได้รับประสบการณ์ดีๆ ความสุขและความทรงจำที่น่าประทับใจกลับไป นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มาสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง และลงทุนอย่างต่อเนื่อง


       เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบสินค้า บริการ และประสบการณ์แปลกใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยรวมไปถึงการสร้างศูนย์การค้าที่รองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลกอีกด้วย” ซีพีเอ็น ตั้งเป้าหมายธุรกิจในระยะ 5 ปีในการขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯมีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบอื่นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งศึกษาโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพื่อการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน