ไปรษณีย์ไทย เผย พระปรีชาสามารถที่สะท้อนบนดวงแสตมป์  “เจ้าฟ้านักสะสม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

ไปรษณีย์ไทย เผย พระปรีชาสามารถที่สะท้อนบนดวงแสตมป์ “เจ้าฟ้านักสะสม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

Publish 2018-04-02 14:18:16

 

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นปีมหามงคลที่พสกนิกรไทยทุกคนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในปีนั้นพระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารไปรษณีย์กลางทรงเปิดงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ พ.ศ. 2558 Thailand Post Exhibition 2015 (Thaipex 2015) ซึ่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ร่วมกับ สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18  เหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ในวันนั้นมีดวงแสตมป์แห่งแผ่นดินที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยกันถึง 2 ชุด คือ  ​“แสตมป์ภาพเครื่องดนตรีไทยส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ที่ทรงโปรด 4 ชนิด คือ ระนาดเอก จะเข้ ซอด้วงและซอสามสาย แสดงถึงความสําคัญและคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 

    


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดการวาดภาพเป็นอย่างมากและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อไปรษณีย์ไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปีนักษัตร นํามาจัดสร้างเป็น “แสตมป์ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีวันแรกจําหน่ายในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีนับจากปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนถึงปี พ.ศ. 2569 ปัจจุบันได้จัดสร้างแล้ว 4 ชุด คือปี มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) และจอ (สุนัข)

 

2 เมษายน ของทุกปี คือ วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และยังเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในด้านภาษา ดนตรี และเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยนับเป็นมรดกลํ้าค่าคู่ควรต่อการเก็บรักษาสืบต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เหมือนที่ดวงแสตมป์ทุกดวงได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์เอาไว้ตราบนานเท่านาน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์