ไปรษณีย์ไทย สื่อถึงใจพร้อมส่งธนบัตรไทยรัชกาลที่ 9

ไปรษณีย์ไทย สื่อถึงใจพร้อมส่งธนบัตรไทยรัชกาลที่ 9

Publish 2018-02-21 09:28:46

 

 

 

 

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับจองหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านที่ทำการไปรษณีย์  ทุกแห่งทั่วประเทศ และเว็บไซต์   http://www.thailandpostmart.com   ในราคาเล่มละ 115 บาท กรณีรับด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และราคา 125 บาท กรณีจัดส่งตามที่อยู่ของผู้สั่งจองที่ระบุไว้ในใบสั่งจอง โดยไม่จำกัดจำนวนการจองต่อหนึ่งคน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบเข้ามูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์