หมอเหรียญทอง เดือดทนไม่ไหว ร้องเจ้ากรมแพทย์ทหาร -ผอ.รพ.พระมงกุฏ ปลดนร.แพทย์ร่วมม็อบหมิ่นสถาบันฯ

หมอเหรียญทอง เดือดทนไม่ไหว ร้องเจ้ากรมแพทย์ทหาร -ผอ.รพ.พระมงกุฏ ปลดนร.แพทย์ร่วมม็อบหมิ่นสถาบันฯ

Publish 2020-10-17 17:12:27


วันที่ 17 ต.ค.2563 นพ.เหรียญทอง แน่นหนา โพสต์ข้อความระบุว่า ถึงเจ้ากรมแพทย์ทหารบก-ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า-ผอ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า-หัวหน้ากองการปกครอง... จงดำเนินการปลดนักเรียนแพทย์ทหารทุกนายที่ร่วมการชุมนุมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อองค์จอมทัพไทยโดยเร็วที่สุด ...ลืมกันแล้วหรืออย่างไรว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากำเนิดขึ้นโดยพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 นักเรียนแพทย์ทหารทุกนายกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อจอมทัพว่า "จะรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพฯแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า" พวกคุณตระบัดสัตย์เข้าร่วมชุมนุมกับอริราชศัตรู เนรคุณต่อพระเจ้าอยู่หัวฯกันแล้วหรือ???...ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการปลดนักเรียนแพทย์ทหารเลวทุกตัว นายทหารนอกราชการ อดีตหัวหน้านักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอย่างผมจะนำกำลังประชาชนเข้าทำการปลดนักเรียนแพทย์ทหารให้สาธารณชนดูเป็นเยี่ยงอย่างเอง ผมเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับของกรมแพทย์ทหารบกคงจะรู้จักตำนานของผมดี ผมพูดจริงทำจริงและหวังว่าพวกเราจะไม่ตระบัดสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดิน แม้ต้องแลกด้วยชีวิต ดังนั้นแค่นักเรียนแพทย์ทหารเลวๆก็จงตัดอนาคตมันทิ้งเสีย
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
อดีตหัวหน้านักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้ไม่เคยตระบัดสัตย์ต่อจอมทัพภูมิพลมหาราชและจะดำรงสัตย์ปฏิญาณนั้นต่อถึงจอมทัพมหาวชิราลงกรณ์
17 ต.ค.63 เวลา 15.33 น.

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน