สว.สมชายแจงชัด ๆ ทำไมหนุน นายกฯตู่ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปราบโควิดให้เด็ดขาด

สว.สมชายแจงชัด ๆ ทำไมหนุน นายกฯตู่ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปราบโควิดให้เด็ดขาด

Publish 2020-06-25 11:26:39


เป็นอีกประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะถูกจับโยงไปเป็นเรื่องการเมือง ทั้ง ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  สำหรับกรณีการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถามสื่อมวลชน ว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณา มีความจำเป็นก็ต้องใช้ และยังมีความจำเป็นที่ปลอดภัยจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 อยู่ตอนนี้ เพราะมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่จะผ่อนคลายให้มากที่สุด เพราะเป็นการใช้กฎหมายในเชิงบูรณาการ  พร้อมยืนยันว่ากม.ฉบับนี้ไม่ได้มีเป้าหมายไว้ใช้กดดันใคร หรือ ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง“ผมไม่ได้ต้องการใช้กฎหมายมากดดันใครเลย หลายคนก็จ้องเรื่องนี้เรื่องเดียว เป็นเรื่องการเมือง มันคนละเรื่องกันหมด ทำไมจะต้องมาจ้องกันตรงนี้ ทำไมจะต้องมาเคลื่อนไหวอะไรกันตอนนี้ บ้านเมืองมีปัญหา การค้า การลงทุน เศรษฐกิจก็มีปัญหา มันใช่เวลาไหมนะ ลองคิดตรงนี้ นี่คือรวมไทยสร้างชาติ”

 


ทางด้าน  พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ว่า  กิจกรรมและกิจการบางประเภทที่จะได้รับการผ่อนคลายมาตรการ ในระยะที่ 5 จะประกอบด้วยสถาบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สถานบริการอาบอบนวดและโรงน้ำชา  โดยสามาถรถเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้  และจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ผ่านมา ได้วางมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเป็นขั้นตอน และจะนำข้อหารือทั้งหมดในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ รายงานต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดใหญ่ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ซึ่งถ้าที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอ จะสามารถอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยหลังจากนั้นจะเหลือกรณีของสนามกีฬาที่มีคนเข้าชมการแข่งขันเท่านั้นที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้

 

พล.อ.สมศักดิ์  กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้หารือถึงการจับคู่ประเทศที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดี เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกัน (ทราเวิล บับเบิล) ซึ่งในเบื้องต้น คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เร็วกว่าเดือน ส.ค.นี้ เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทั่วโลก ความพร้อมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจประเทศต้นทาง  ส่วนการพิจารณาว่าหลังครบกำหนดการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 วันที่ 30 มิ.ย.นี้แล้ว จะต่ออายุการบังคับใช้อีกหรือไม่นั้น สมช.จะมีการประชุมกันในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ แล้วจะนำผลการพิจารณารายงานต่อ ศบค.ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ก่อนจะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม. ) ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ต่อไป

 ล่าสุด นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก  หัวข้อ “#ทางสองแพร่งที่นายกฯลุงตู่ต้องกล้าตัดสินใจเลือกต่ออายุพ.ร.กฉุกเฉิน?” แสดงรายละเอียดในสาระสำคัญ ๆ ดังนี้   # ทางสองแพร่งที่นายกฯลุงตู่ต้องกล้าตัดสินใจเลือกต่ออายุพรกฉุกเฉิน?

 


ทางเลือกที่ 1 คือต่ออายุพ.ร.กฉุกเฉิน1ฉบับที่ให้อำนาจรวมศูนย์สั่งการไว้ที่นายกรัฐมนตรีและสั่งการผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แก้ปัญหาโควิดที่ทำมาดีแล้วจนปลอดการติดเชื้อจากในประเทศต่อเนื่องถึง 30 วัน แต่สถานการณ์โลกยังสุดวิกฤตติดเชื้อ 9.3ล้านคน เพิ่มวันละ 1แสน6หมื่น  เดือนละ5ล้านคนและที่สำคัญยังไม่มีวัคซีนป้องกัน คาดการณ์ว่าใน 3 เดือนถ้ายังระบาดเช่นนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจถึง 25 ล้านคนและอาจตายใกล้1ล้านคน ประเทศไทยต้องตั้งการ์ดสูงป้องกันการติดเชื้อจากนอกประเทศแต่ต้องผ่อนคลายให้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีกฎกติกาที่ควบคุมได้


(หรือ)


ทางเลือกที่ 2 เลิกพ.ร.กฉุกเฉิน ยุบศบค.และใช้กฎหมายปกติแบ่งแยกหน้าที่และอำนาจกันไปตามอำนาจของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงอธิบดีแต่ละกรม  และแต่ละหน่วยงานทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม 40 ฉบับ ได้แก่

 

1.พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 2.พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 3.พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 4.พ.ร.บ.การเนรเทศ พ.ศ.2499 5.พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 6.พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 7.พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 8.พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522


 
9.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 10.พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 11.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 12.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 13.พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 14.พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 15.พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 16.พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 17.พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 18.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

 

19.พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 20.พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 21.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 22.พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 23.พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 24.พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 25.พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 26.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 27.พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 28.พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 29.พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 30.พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 31.พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2508

 

32.พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 33.พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 34.พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 34.พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 36.พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 37.พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 38.พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 39.พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 40.พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522

 


ถึงเวลาที่ลุงตู่และคนไทยทุกชีวิตต้องช่วยกันเลือกครับ   ส่วนตัวผมเลือกแล้วครับ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตคนไทย เห็นควรหนุนให้ลุงตู่ต่ออายุพ.ร.กฉุกเฉินและคงหน้าที่และอำนาจการบริหารรวมศูนย์ไว้ที่นายกรัฐมนตรีและศบคต่อไปอีกระยะหนึ่ง  เพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยอย่างแท้จริงหรือจนกว่าโลกจะมีวัคซีนสำหรับป้องกันคนไทยครับ #เชื่อมั่นและศรัทธาในคนไทยที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิดให้ชนะครับ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน