ไฟเขียว เคาะอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือฤดูการผลิตปี 2562/2563  บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรไร่อ้อย กว่า3เเสนราย

ไฟเขียว เคาะอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือฤดูการผลิตปี 2562/2563 บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรไร่อ้อย กว่า3เเสนราย

Publish 2020-06-09 15:24:59


    นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่า ครม.รับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ตามที่ ครม. ได้เคยอนุมัติในหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1)ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก 

2)เป็นการจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดนำส่งโรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยอันเป็นสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
สำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เห็นชอบในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ในวงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ในอัตราตันละ 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน และวงเงิน 3,500 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละ 92 บาท (ตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาอ้อย) 

 ทั้งนี้ นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งปัจจุบันนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตอ้อยตกต่ำลงมาก มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพียง 74.89 ล้านตัน (7.25 ตันต่อไร่) จากที่คาดการณ์ไว้ 100 ล้านตัน (9.16 ตันต่อไร่) และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,419 บาทต่อตัน จาก 1,110 บาทต่อตัน โครงการช่วยเหลือฯนี้ คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 300,000 ราย

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;