ละเอียดยิบไทม์ไลน์ฉาว  ส.ส.ภูมิใจไทยทัวร์จีน นิพิฏฐ์ แถลงแฉหลักฐานชัดกดบัตรแทนกัน ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯปี 63

ละเอียดยิบไทม์ไลน์ฉาว ส.ส.ภูมิใจไทยทัวร์จีน "นิพิฏฐ์" แถลงแฉหลักฐานชัดกดบัตรแทนกัน ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯปี 63

Publish 2020-01-22 15:34:56


นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.)  และ อดีต ส.ส.พัทลุง  แถลงเพิ่มเติม  จากก่อนหน้าโพสต์ข้อมูลการกดบัตรลงมติแทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   (คลิกอ่านข่าวประกอบ :  สภาพรอยแผลเต็มตัว !! นิพิฏฐ์  แฉอีก 1  ส.ส.ภูมิใจไทย บินจีนวันลงมติพ.ร.บ.งบฯ 63  เลขาสภาฯแย้มชงศาลรธรน.ตีความกม.สำคัญ)  


 

 โดยล่าสุดมีความชัดเจน เกี่ยวกับกระบวนการกดบัตรแทนกันของนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.)  โดยพบว่านางนาทีและคณะได้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังเมืองเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2563  ด้วยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบิน WE680  ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการที่มีการประชุมสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และกลับปรากฏชื่อของนางนาทีในการลงคะแนนด้วย


ทั้งนี้นายนิพิฏฐ์  ยืนยันพร้อมแสดงข้อมูลว่า  นางนาทีได้เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 15.28 น.  แต่เมื่อตรวจย้อนกลับไปช่วงการลงมติ  กลับพบว่าในเวลา 15.46 น. มีการลงมติในมาตรา 49 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  มาตรา 48 ว่าด้วยงบประมาณสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เวลา 15.19น.   มาตรา 47 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เวลา 15.17 น.  รวมถึงมาตรา 46 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ในเวลา 14.56น. และมาตรา 45 ว่าด้วยงบประมาณสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ในเวลา 14.51 น.


 

"ผมเพียงแต่มาแถลงความจริงว่ากระบวนการตราร่างกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วน ส.ส.จะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ ส.ส.   เพราะผมไม่มีสิทธิยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ   ผมต้องการขอแถลงข้อเท็จจริงต่อประชาชน ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างพระราชบัญญัติไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเจ้าของบัตรอาจมีความรับผิดทางอาญาเนื่องจากรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนคน" 


ทั้งนี้นายนิพิฏฐ์  ระบุว่าพยายามคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  เป็นโมฆะ  แต่เบื้องต้นพรรคภูมิใจไทย ต้องยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาร่างกาย โดยเฉพาะนางนาทีและนายฉลอง เทอดวีระพงศ์  ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย  ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ได้กดบัตรลงด้วยตัวเองในมาตราใดบ้าง  เพื่อที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญแยกการพิจารณาออกมาได้และเพื่อไม่ให้กระทบเสียงส่วนใหญ่ของการพิจารณางบประมาณ แต่หากทั้งสองคนไม่ยอมรับเท่ากับว่าจะเป็นไปแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแล้ว

 

 ล่าสุดรายงานข่าวจากรัฐสภา  ระบุว่า  นายวิรัช รัตนเศรษฐ   ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล   แถลงว่า  ส.ส.รัฐบาลจำนวน  90 คน ได้เข้าชื่อกันตามเงื่อนไข คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภา  ยื่นต่อประธานรัฐสภา เพื่อส่งเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กระบวนการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  เนื่องจากมีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติของส.ส.ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม


ทั้งนี้หนังสือที่ยื่นต่อประธานรัฐสภา  มีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยใน 3 ประเด็นได้แก่ 1.) กระบวนการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขัดหรือแย้งกับหลักการการออกเสียงลงคะแนน ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 120 หรือไม่ 2.) หากมีปัญหา จะมีปัญหาทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่มีปัญหา และ 3.) และจะดำเนินการในแต่ละกรณีต่อไปอย่างไร

 

ส่วนที่เผยแพร่คลิปเสียบบัตรแทนกันผ่านช่องทางสื่อมวลชน  โดยมีการระบุว่า นอกจากจะเปนภาพของส.ส.ภูมิใจไทยแล้ว  ยังมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐด้วย นายวิรัช  กล่าวว่า  ยังไม่ทราบว่าคลิปดังกล่าวอยู่ในกระบวนการลงมติเรื่องใด   แต่เมื่อในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐได้ย้ำว่า   ส.ส. ต้องอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลา  ส่วนจะต้องแสดงความรับผิดชอบหากร่างกฎหมายตกทั้งฉบับหรือไม่นั้น นายวิรัชบอกว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ต้องเข้าใจว่า เครื่องลงมติมีเพียง 350 เครื่อง แต่จำนวนสมาชิกมีถึง 500 คน จึงต้องสลับกันเสียบบัตร 

 

ส่วนที่มีคลิปบุคคลคนเดียวกันเสียบบัตรแทนกันหลายใบ ก็ต้องไปดูตามข้อเท็จจริง โดยวิปรัฐบาลมีหน้าที่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อเกิดเหตุอันควรสงสัย ภายใน 3 วัน หลังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ วิปรัฐบาลจึงตัดสินใจยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยทันที เพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการพิจารณาดำเนินการ

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน