"ศรีสุวรรณ"ร้องกกต.ฟัน"ธนาธร"ปล่อยกู้อนาคตใหม่ 110ล.- โทษหนักตัดสิทธิ์เลือกตั้ง

Publish 2019-05-21 13:10:30


21 พ.ค.62 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เข้ายื่นเรื่องขอให้ กกต. ดำเนินการตรวจสอบ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีที่นายธนาธร กล่าวบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) โดยยอมรับว่าได้ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงินจำนวน110 ล้านบาท ในการดำเนินกิจกรรมของพรรคช่วงหาเสียงเลือกตั้ง  อีกทั้งก่อนหน้านี้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช  โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เคยให้สัมภาษณ์ว่าพรรคกู้ยืมเงินจำนวน 250 ล้านบาทจาก นายธนาธร  ซึ่งการกู้ยืมดังกล่าวมีสัญญาและคิดดอกเบี้ยชัดเจน
 

โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองตามมาตรา 66  วรรคหนึ่งและวรรคสอง ระบุว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดจะบริจาคเงินหรือ ทรัพย์สินให้พรรคการโดยมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปีมิได้ กรณีดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 124 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

 

 

นอกจากนี้ มาตรา 125 พรรคการเมืองใดที่รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด มีมูลค่าเกินที่กำหนดไว้ มาตรา 66 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคมีกำหนด 5 ปีและให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุนพัฒนาการเมืองนายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ยังมีข้อสงสัยว่าการใช้จ่ายเงินของพรรคอนาคตใหม่ ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา  87,88,89 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ระบุคือนำไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

 

 

โดยเฉพาะประกาศ กกต. เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. ปี 2561 ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ว่าพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ไม่เกิน 35 ล้านบาท ห้ามผู้สมัครส.ส.ใช้เงินหาเสียงเกิน 1.5 ล้านบาท จึงสงสัยว่าการใช้จ่ายเงินของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และเหตุใดจึงยืมเงินจากหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กว่าร้อยล้านบาท

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;